Tee-ehitusmaterjalide labor - Tallinna Tehnikakõrgkool

Tee-ehitusmaterjalide labor

Tee-ehitusmaterjalide labor

Laboris korraldatakse teedeehitusuuringuid, mis hõlmavad kasutatavate materjalide omaduste uurimist, katendite konstrueerimist ja dimensioonimist, bituumensideainete uuringuid. Labori personal abistab teedel esinevate defektide tekkepõhjuste tuvastamisel ja teeb sobivate remondimeetmete ettepanekud. Laboris uuritakse sekundaarsete materjalide (nt paekivisõelmed, põlevkiviaheraine, põlevkivituhk jms) kasutamist teedeehituses.

Kontakt:

Julija Šommet
kaasprofessor
julija.sommet@tktk.ee
666 4551
TLN-A219
CV-ETIS