Ehitusmaterjalide labor - Tallinna Tehnikakõrgkool

Ehitusmaterjalide labor

Objektide ehitusfüüsikaliste uuringute teostamine, sh välispiirete temperatuuri ja niiskusrežiimi mõõtmised, termografeerimine, välispiirete soojusfüüsikalised uuringud, välispiirete kahjustuste tekkepõhjuste uuringud ja ettepanekud likvideerimiseks, sisekliima uuringud. TTK ehitusmaterjalide laboris on võimalik teostada ehitusmaterjalide uuringuid ja määrata materjalide ehitusfüüsikalisi omadusi.

Kontakt:

Sirle Suviste
lektor
sirle.suviste@tktk.ee Tel: 666 4549 ruum: TLN-A214 CV-ETIS
Anti Hamburg
juhtivlektor, hoonete ehituse õppekava juht
anti.hamburg@tktk.ee Tel: 666 4550 ruum: TLN-A215 CV-ETIS