Logistikainstituudi teenused - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Logistikainstituudi teenused

Logistikainstituudi teenused

Arendame koostööd Saksamaa, Prantsusmaa, Hollandi, Belgia, Taani, Rootsi, Soome, Läti ja Leedu kõrgkoolide ning ettevõtetega.

Oleme valmis ja võimelised abistama tootmis-, transpordi- ja logistikaettevõtteid ning läbi viima liikuvusuuringuid nii avalikus kui ka erasektoris.

Rakendusuuringud

 • Kauba- ja sõitjatevoogude analüüs
 • Logistikaettevõtete ressursianalüüs
 • Regioonide logistikaarengukavade nõustamine ja koostamine
 • Turule tuleku võimalused: kliendi rahulolu toodete/teenustega
 • Hinna kujundamine: konkurentsivõime
 • Liikuvusuuringud
 • Ühistranspordiuuringud
 • Säästva (linna) logistika arendamise uuringud
 • Liikuvuse meetmete mõjuanalüüs
 • ITS mõju mobiilsusele

Kutse- ja täienduskoolitus

 • Sõitjateveo ja veoseveo veokorraldaja koolituskursus
 • Raudteeveose ohutusnõuniku koolituskursus
 • Autoveose ohutusnõuniku koolituskursus
 • Töökeskkonnaalane koolitus tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja töökeskkonnavolinikele
 • FIATA diplomi kursus
 • Mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus (B-kategooria)

Konsultatsioonid ja nõustamine

 • Turundus, logistika ja organisatsiooni juhtimine
 • Liiklusloendused
 • Liikluskorralduslahenduste ekspertiiside teostamine (kaasa arvatud ajutine liikluskorraldus)
 • Liikluse simulatsioonide teostamine ja analüüs

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?