Logistikainstituudi teenused - Tallinna Tehnikakõrgkool

Logistikainstituudi teenused

Logistikainstituudi teenused

Arendame koostööd Saksamaa, Prantsusmaa, Hollandi, Belgia, Taani, Rootsi, Soome, Läti ja Leedu kõrgkoolide ning ettevõtetega.

Oleme valmis ja võimelised abistama tootmis-, transpordi- ja logistikaettevõtteid ning läbi viima liikuvusuuringuid nii avalikus kui ka erasektoris.

Rakendusuuringud

 • Kauba- ja sõitjatevoogude analüüs
 • Logistikaettevõtete ressursianalüüs
 • Regioonide logistikaarengukavade nõustamine ja koostamine
 • Turule tuleku võimalused: kliendi rahulolu toodete/teenustega
 • Hinna kujundamine: konkurentsivõime
 • Liikuvusuuringud
 • Ühistranspordiuuringud
 • Säästva (linna) logistika arendamise uuringud
 • Liikuvuse meetmete mõjuanalüüs
 • ITS mõju mobiilsusele

Kutse- ja täienduskoolitus

 • Sõitjateveo ja veoseveo veokorraldaja koolituskursus
 • Raudteeveose ohutusnõuniku koolituskursus
 • Autoveose ohutusnõuniku koolituskursus
 • Töökeskkonnaalane koolitus tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja töökeskkonnavolinikele
 • FIATA diplomi kursus
 • Mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus (B-kategooria)

Konsultatsioonid ja nõustamine

 • Turundus, logistika ja organisatsiooni juhtimine
 • Liiklusloendused
 • Liikluskorralduslahenduste ekspertiiside teostamine (kaasa arvatud ajutine liikluskorraldus)
 • Liikluse simulatsioonide teostamine ja analüüs