Logistikainstituudi teenused - Tallinna Tehnikakõrgkool

Logistikainstituudi teenused

Logistikainstituudi teenused

Arendame koostööd Saksamaa, Prantsusmaa, Hollandi, Belgia, Taani, Rootsi, Soome, Läti ja Leedu kõrgkoolide ning ettevõtetega.

Oleme valmis ja võimelised abistama tootmis-, transpordi- ja logistikaettevõtteid.

Rakendusuuringud

 • Kauba- ja sõitjatevoogude analüüs
 • Logistikaettevõtete ressursianalüüs
 • Infrastruktuuri ja mõõdikute kasutamise analüüs
 • Regioonide logistikaarengukavade nõustamine ja koostamine
 • Turule tuleku võimalused: kliendi rahulolu toodete/teenustega
 • Hinna kujundamine: konkurentsivõime

Kutse- ja täienduskoolitus

 • Sõitjateveo ja veoseveo veokorraldaja koolituskursus
 • Raudteeveose ohutusnõuniku koolituskursus
 • Autoveose ohutusnõuniku koolituskursus
 • Töökeskkonnaalane koolitus tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja töökeskkonnavolinikele
 • FIATA diplomi kursus

Konsultatsioonid ja nõustamine

 • Turundus, logistika ja organisatsiooni juhtimine
 • Sõidukite liikumisdünaamikaalsed mõõtmised