Tekstiilmaterjalide testimise labor - Tallinna Tehnikakõrgkool

Tekstiilmaterjalide testimise labor

Tekstiilmaterjalide testimise labor

Tekstiilmaterjalide testimise laboris on võimalik määrata ja testida tekstiilmaterjalide ja kiudude mehhaanilis-füüsikaliseid omadusi. Mõõta on võimalik nt kiudude joontihendust ja säbaruse stabiilsust ning tekstiilmaterjalide tõmbetugevust, pillingu- või hõõrdekindlust Martindale meetodil, õhuläbilaskvust, veekindlust jne.

Kontakt:

Merje Beilmann
lektor, moetööstuse õppekava tehnoloogia ja tootearenduse õppesuuna juht