Prindi

Teenused ettevõtetele

Teenused valdkonniti

Pakutavad teenused

  • Konsultatsioonid – erapooletu nõustamine kliendi tegevusalal eesmärkide saavutamiseks.
  • Eksperthinnangud – eksperthinnangute andmine kliendi poolt püstitatud probleemile.
  • Arendus – kliendi tegevusprotsessi hindamine (juhtimine, tehnoloogia jne), ettepanekud parandamiseks ja nende elluviimisel osalemine.
  • Uuringud – uute teadmiste, tehnoloogiate, toodete jms. loomisele suunatud rakendusuuringud.
  • Laboriteenused – hinnangud tehnoloogiatele, toodetele, materjalidele jms.
  • Töötajate täiendõpe – täiend- ja ümberõppe korraldamine.
  • Konverentsiteenus – konverentside ja seminaride korraldamine.

Saada oma koostöösoov


 


  • Jaga: