märts 2015 - Tallinna Tehnikakõrgkool

märts 2015

Kasulik lugemine kogenud müügihuntidele ja nende juhtidele ning hea ABC alustavatele müügispetsialistidele. Raamat paneb tõsiselt vaatama enda sisse ja põhjalikult […]
Teeneka geodeesialektori Vello Kala eestkirjutamisel on trükivalgust näinud kõrgema geodeesia õpik. Õpikus on kokku 223 lehekülge ja rohkesti jooniseid. See […]
Ben Goldacre on Briti arst, raadioesineja ja kirjanik, kes enda noore ea kohta on meedias palju kõlapinda ja rahvusvahelist tuntust […]