mai 2015 - Tallinna Tehnikakõrgkool

mai 2015

Raamatus analüüsitakse kümmet 20. sajandil ehitatud korterelamu projekti. Seda tehakse piltide, plaanide ning teksti abil, rõhutamaks iga arhitekti olulist panust […]
„Introduction to Systems Ecology“ esitab praktiliselt rakendatava ökosüsteemide teooria ning aitab lugejatel aru saada, kuidas ökosüsteemid töötavad ning kuidas nad […]
Hinnanguliselt 30% inimtarbimiseks toodetud toidust muutub erinevate põhjuste tagajärel toidujäätmeteks. See teeb igal aastal kokku umbes 1,3 miljardit tonni toidujäätmeid. […]
Tegemist on sissejuhatava õpikuga atmosfääri ja ookeanite ringlusesse ning omavahelistesse suhetesse. Käsitletakse ka ookenite rolli kliimas ja paleoklimatoloogiat. Raamatut võib […]