mai 2022 - Tallinna Tehnikakõrgkool

mai 2022

Jocko Willink on endine erusõjaväelane, kes asus tsiviiljuhte õpetama samade põhimõtete järgi nagu mereväe eriüksuste juhte. Autor on veendunud, et […]
Finantsmaailm ja aktsiaturud on paljudele inimestel heidutavad. Ometi sõltub investeerimisotsustest, milline on inimeste tulevane kindlustunne ja pensionipõlv. Raamatu autori eesmärk […]
Käsiraamatus selgitatakse terviklikult ja lihtsalt lahti ehitusõiguse põhimõisted, menetlused ja nende seosed, et lugeja mõistaks kogu ehitise elukaare vältel, mida […]
Mitte keegi ei suuda saavutada oma täit potentsiaali, kui tal ei ole kõvasti raha, sest oma annete ja oskuste arendamiseks […]