Prindi

Teostatud projektid

Valik töödest, millega Tallinna Tehnikakõrgkool on olnud ettevõtetele abiks:

 Tehnikainstituut

 • OÜ Andener “Pneumaatiline pöördalus“, 2018
 • Klaasplast OÜ “Vormi mehaaniline töötlemine“, 2018
 • KART Performance Trailers “Eripoltide valmistamine“, 2018
 • Titans OÜ “Raskeveoki hübriid-elektrilise jõuajami ideelahendus”, 2017
 • Flameko OÜ “Mootori seadistamine 2 h“, 2017
 • Bed Factory Sweden OÜ “Kinnitusnurga väljatöötamine koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga“, 2017
 • Bussland OÜ “Autobussi reisija istme 3D mudeldamine“, 2017
 • KR Stuudio OÜ “Moodulmaja lukudetailid”, 2016
 • OÜ Pyroheat “Pürolüüsikatla prototüübi valmistamine”, 2016 (innovatsiooniosak)
 • Martin Tohti Füsioteraapia OÜ “3D Teraapialaudade valmistamine”, 2014 (innovatsiooniosak)

Ehitusinstituut

 • Maanteeamet “Madala liiklussagedusega teedele katendi projekteerimise juhendi loomine lähtuvalt tee tegelikust olukorrast III osa. Metoodika täiendamine ja testimine teeobjektidel“, 2018
 • Maanteeamet „Raskeveokite mõju teekatenditele“, 2018
 • Radius Fixings OÜ “Piirdekonstruktsioonide eksperimentaalne uurimine“, 2018
 • Stricto Project OÜ “ Vasalemma silla raudbetoonkonstruktsioonide uuringud“, 2018
 • Tallinna Linnakantselei “Virtuaalreaalsuse labori rentimine koos CAVE-süsteemi kasutamisega”, 2017
 • Maanteeamet” Madala liiklussagedusega teedele katendiprojekteerimisjuhendi loomine lähtuvalt tee kandevõimest (tee tegelikust olukorrast) II osa(metoodika testimine reaalsete objektide peal)“, 2017
 • AS Scandi Floor Eesti “Merekonteineri puitpõranda arendustöö”, 2017
 • Stricto Projekt OÜ “Umbsaare viadukti raudbetoonkonstruktsioonide uuringud”, 2015
 •  Infragate Eesti AS “Iru soojuselektrijaama korstna betooni omaduste määramine”, 2014

Rõiva ja tekstiili instituut

 • Politsei- ja piirivalveamet “Politsei- ja Piirivalveameti vormiriiete riigihangete ettevalmistamine ja hangete käigus konsultatsiooni- ja eksperdi teenuste osutamine ning eksperthinnangute andmine”, 2018
 • OÜ Kaskool “Hobuseteki arendus”, 2017
 • Wendre AS “Kiudude silikoonõli sisalduse määramine“, 2017
 • Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti uue välivormi arendus”,2016
 • Tekstiilmaterjali hõõrdekindluse testimine 1x(20 000 pööret), 1x(140 000 pööret, 4x(250 000 pööret) ja kortsumuse testimine 3x”, 2016
 • Eesti Kaitseväe Hanketeenistus Toetuse väejuhatus “Tekstiilmaterjali pindtiheduse määramine, vetthülgavuse testimine, rebimiskindluse testimine, tulekindluse testimine”, 2015
 • Huppa OÜ “Tekstiilmaterjali pillingukindluse testimine”, 2015

Arhitektuuriinstituut

 • Golden Capital Group OÜ “Moodulmaja”, 2017
 • Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Veerenni asumi miljööväärtuslike hoonete uste ja varikatuste mõõdistus- ning andmete arhiveerimistööd”, 2015
 • Viimsi vallavalitsus “Viimsi vallas, Haabneeme alevikus asuva Tammepõllu teega põhjas piirneva riigimaa ja lähiala detailplaneeringu visiooni koostamine”, 2015
 • Safeshed OÜ “Merekonteineri kasutusvõimalused (tootearendus)“, 2013 (innovatsiooniosak)

Logistikainstituut

 • KMG Inseneriehituse AS „Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine“, 2018
 • Maanteeamet „Hoiatuslampide süsteemiga varustatud ülekäiguraja liikluskäitumusliku mõju uuringu läbiviimine“, 2017
 • AS Elane Tallinn „Logistika alaste simulatsioonide konsultatsioon“, 2017

Ringmajanduse ja tehnoloogia instituut

 • AS Kuusakoski „Materjalikäsitlusmasina Fuchs 331 pöördekollektori keskvõlli tihendialuste pindade taastamine“, 2018
 • Brujo OÜ „Metallkonstruktsioonide pinnatöötlus“,2018
 • Est-Agar AS „Reoveepuhastusprotsessi töö hindamine“, 2018
 • OÜ Entec „Eesti Kunda reoveepuhasti ülevaatus ja eksperthinnangu koostamine; Kunda reoveepuhasti jõudluse hindamine; ettepanekute tegemine Kunda reoveepuhasti tehnoloogia täiustamiseks, et võimaldada Kunda vana prügila nõrgvee suunamist reoveepuhastile“, 2018

 

 


 • Jaga: