Juhtkond - Tallinna Tehnikakõrgkool

Juhtkond

Juhtkond

Juhtkonna koosseis on ellu kutsutud operatiivsete juhtimisküsimuste arutamiseks-lahendamiseks, TTK nõukogusse suunatavate õigusaktide ja muude TTK nõukogu pädevusse kuuluvate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks ja ka infovahetuse eesmärgil. Juhtkonna koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, struktuuriüksuste juhid, jurist ja üliõpilasesinduse esindaja.

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtkonna koosseis alates 01.09.2022.

Esimees:
Enno Lend, rektor

Liikmed:
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Aivars Alt, ehitusinstituudi direktor
Hindrek Kesler, arhitektuuriinstituudi direktor
Oksana Labanova, reaalainete keskuse juhataja
Kati Nõuakas, teenusmajanduse instituudi direktor
Britt Petjärv, humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja
Evelin Vaab, tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi direktor
Vello Vainola, tehnikainstituudi direktor
Kaire Eerik, õppeosakonna juhataja
Kaido Kokk, innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse juhataja
Merle Varendi, kvaliteedi- ja analüüsiosakonna juhataja
Jaana Vatsar, rektoraadi büroo juhataja
Anneli Jõgiste, jurist
Marek Simulman, kommunikatsiooni ja turunduse juhtivspetsialist
Elo Viljus, personali juhtivspetsialist
Üliõpilasesinduse esindaja