Juhtkond - Tallinna Tehnikakõrgkool

Juhtkond

Juhtkonna koosseis on ellu kutsutud operatiivsete juhtimisküsimuste arutamiseks-lahendamiseks, TTK nõukogusse suunatavate õigusaktide ja muude TTK nõukogu pädevusse kuuluvate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks ja ka infovahetuse eesmärgil. Juhtkonna koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, struktuuriüksuste juhid, jurist ja üliõpilasesinduse esindaja.

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtkonna koosseis alates 01.01.2022.

Esimees:
Enno Lend, rektor

Liikmed:
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Anne Kraav, nõunik
Hindrek Kesler, arhitektuuriinstituudi direktor
Aivars Alt, ehitusinstituudi direktor
Kati Nõuakas, logistikainstituudi direktori kt
Helle Noorväli, teenusmajanduse instituudi direktor
Vello Vainola, tehnikainstituudi direktor
Evelin Vaab, tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi direktor
Britt Petjärv, humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja
Oksana Labanova, reaalainete keskuse juhataja
Kaire Eerik, õppeosakonna juhataja
Anneli Jõgiste, jurist
Marek Simulman, kommunikatsiooni ja turunduse juhtivspetsialist
Merle Varendi, kvaliteedi- ja analüüsiosakonna juhataja
Jaana Vatsar, rektoraadi büroo juhataja
Elo Viljus, personali juhtivspetsialist
Üliõpilasesinduse esindaja