Nõukogu - Tallinna Tehnikakõrgkool

Nõukogu

Nõukogu

Nõukogu on kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mis juhindub oma tegevuses kõrgkooli põhimäärusest ja TTK nõukogu kodukorrast.
Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, finants- ja haldusdirektor, akadeemiliste struktuuriüksuste juhid, neli akadeemiliste töötajate esindajat ja üliõpilaskonna esindajad.

Nõukogu koosseis alates 01.09.2022:

Esimees:
Enno Lend, rektor

Sekretär:
Anneli Jõgiste, jurist

Liikmed:
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Aivars Alt, ehitusinstituudi direktor
Oliver Kallas, logistikainstituudi direktor
Hindrek Kesler, arhitektuuriinstituudi direktor
Oksana Labanova, reaalainete keskuse juhataja
Kati Nõuakas, teenusmajanduse instituudi direktor
Britt Petjärv, humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja
Evelin Vaab, tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi direktor
Vello Vainola, tehnikainstituudi direktor
Heli Freienthal, teenusmajanduse instituudi lektor
Helle Noorväli, teenusmajanduse instituudi kaasprofessor
Anneli Ramjalg, ehitusinstituudi lektor
Henri Vennikas, tehnikainstituudi lektor, autotehnika õppekava juht
Gert Käsk, üliõpilane
Lucia Milius, üliõpilane
Remi Ott, üliõpilane
Sandra Pavlov, üliõpilane
Ivika Puust, üliõpilane

Nõukogu istungid toimuvad iga kuu viimasel kolmapäeval.