Nõukogu - Tallinna Tehnikakõrgkool

Nõukogu

Nõukogu on kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mis juhindub oma tegevuses kõrgkooli põhimäärusest ja TTK nõukogu kodukorrast.
Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, finants- ja haldusdirektor, akadeemiliste struktuuriüksuste juhid, neli akadeemiliste töötajate esindajat ja üliõpilaskonna esindajad.

Nõukogu koosseis alates 01.09.2021:

Esimees:
Enno Lend, rektor

Sekretär:
Anneli Jõgiste, jurist

Liikmed:
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Hindrek Kesler, arhitektuuriinstituudi direktor
Aivars Alt, ehitusinstituudi direktor
Oliver Kallas, logistikainstituudi direktor
Evelin Vaab, tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi direktor
Helle Noorväli, teenusmajanduse instituudi direktor
Vello Vainola, tehnikainstituudi direktor
Britt Petjärv, humanitaar- ja majandusainete keskuse juhataja
Oksana Labanova, reaalainete keskuse juhataja
Anneli Ramjalg, ehitusinstituudi lektor
Kati Nõuakas, logistikainstituudi lektor, transpordi ja logistika õppekava juht
Henri Vennikas, tehnikainstituudi lektor, autotehnika õppekava juht
Heli Freienthal, teenusmajanduse instituudi lektor
Grete-Liina Miller, üliõpilane
Kristi Pappel, üliõpilane
Jan-Erik Puss, üliõpilane
Ivika Puust, üliõpilane
Hellika Semjonov, üliõpilane

Nõukogu istungid toimuvad iga kuu viimasel kolmapäeval.