Rektoraat - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Rektoraat

Rektoraat

Rektoraat on rektorile nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja teised rektori nimetatud isikud.
Rektoraat juhindub oma tegevuses kõrgkooli põhimäärusest, muudest õigusaktidest ja TTK rektoraadi töökorrast.

Rektoraadi koosseis alates 01.01.2022. a

Esimees:
Enno Lend, rektor

Liikmed:
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Kaire Eerik, õppeosakonna juhataja
Anneli Jõgiste, jurist
Marek Simulman, kommunikatsiooni ja turunduse juhtivspetsialist
Merle Varendi, kvaliteedi- ja analüüsiosakonna juhataja
Jaana Vatsar, rektoraadi büroo juhataja
Elo Viljus, personali juhtivspetsialist

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?