Nõunike kogu - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Nõunike kogu

Nõunike kogu

Nõunike kogu on kõrgkooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis moodustatakse majandus- ja kultuuriringkondade, registreeritud kutse- ja ametiliitude, tööandjate liitude ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste esindajatest. 

Nõunike kogu liikmete arvu ning nende volituste kestuse määrab, nõunike kogu liikmed nimetab ja nõunike kogu töökorra kinnitab haridus- ja teadusminister.

Nõunike kogu teeb kõrgkooli rektorile, nõukogule ja haridus- ja teadusministrile ettepanekuid sealhulgas õppekavade arengut puudutavates küsimustes vähemalt üks kord aastas.

Riigi rakenduskõrgkooli nõunike kogu moodustamise alused ja töökord

TTK nõunike kogu koosseis alates 11.12.2023

Esimees:
Arvi Hamburg, Eesti Inseneride Liidu volitatud esindaja

Aseesimees:
Toivo Asmer, AS Timber nõukogu liige, Eesti Autospordi Liidu president

Liikmed:
Olav Aarna, Kutsekvalifikatsiooni SA juhatuse liige, akadeemik
Oliver Alver, Eesti Arhitektide Liidu eestseisuse liige
Dmitri Beljajev, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu nõukogu liige
Heli Ferschel, Sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenistuse ida piirkonna juht
Grigori Geršman, AS Ensto Ensek tootmisjuht, Eesti Spetsiaaltööriistatootjate Assotsiatsiooni liige
Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja
Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Raul Kütt, Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht
Keit Paal, Kaamos Ehitus AS tegevjuht
Ruta Rannala, Rõiva- ja Tekstiililiidu tegevjuht
Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht
Anvar Salomets, Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse esimees
Meelis Telliskivi, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht
Peep Tomingas, Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu (PROLOG) tegevjuht
Tarmo Trei, MTÜ Eesti Taristuehituse Liidu tegevdirektor