Nõunike kogu - Tallinna Tehnikakõrgkool

Nõunike kogu

Nõunike kogu

Nõunike kogu on kõrgkooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis moodustatakse majandus- ja kultuuriringkondade, registreeritud kutse- ja ametiliitude, tööandjate liitude ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste esindajatest. 

Nõunike kogu liikmete arvu ning nende volituste kestuse määrab, nõunike kogu liikmed nimetab ja nõunike kogu töökorra kinnitab haridus- ja teadusminister.

Nõunike kogu teeb kõrgkooli rektorile, nõukogule ja haridus- ja teadusministrile ettepanekuid sealhulgas õppekavade arengut puudutavates küsimustes vähemalt üks kord aastas.

Riigi rakenduskõrgkooli nõunike kogu moodustamise alused ja töökord

TTK nõunike kogu koosseis alates 27. aprill 2022

Esimees:
Arvi Hamburg, Eesti Inseneride Liidu volitatud esindaja

Aseesimees:
Toivo Asmer, AS Timber nõukogu liige, Eesti Autospordi Liidu president

Liikmed:
Olav Aarna, Kutsekvalifikatsiooni SA juhatuse liige, akadeemik
Oliver Alver, Eesti Arhitektide Liidu eestseisuse liige
Grigori Geršman, AS Ensto Ensek tootmisjuht, Eesti Spetsiaaltööriistatootjate Assotsiatsiooni liige
Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja
Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Andres Jagomägi, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu liige
Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
Raul Kütt, Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht
Jaanus Mesak, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse liige
Sven Pertens, Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse esimees, Eesti Raudtee nõukogu esimees
Ruta Rannala, Rõiva- ja Tekstiililiidu tegevjuht
Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht
Arno Sillat, Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu liige
Peep Tomingas, Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu (PROLOG) tegevjuht