Avatud õpe - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Avatud õpe

Avatud õpe

Siit leiad infot õppimisvõimaluste kohta väljaspool tasemeõpet. Tallinna Tehnikakõrgkoolis on avatud õppes võimalik õppida siis, kui oled omandanud vähemalt keskhariduse ja soovid õppida koos meie kooli üliõpilastega tasemeõppe õppekavade aineid. 

Avatud õppes osaleja on ekstern. Ta juhindub oma õpingutes Tallinna Tehnikakõrgkooli õppekorralduse eeskirjast samaväärselt üliõpilastega ning täiendusõpet reguleerivast õigusaktist täienduskoolituse vormid, täienduskoolituse läbiviimise ja kvaliteedi tagamise kord Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 

Üksikute tasemeõppeainete õppimine

Eksternõppes saad täiendada oma teadmisi, õppides üksikuid tasemeõppeaineid või terviklikke ainetemooduleid, mille vastu on endal huvi, mis aitavad saavutada kutsekvalifikatsiooni või omandada varasemale erialale lisaks uus lisaeriala või läbida ümberõppe. Valida saab aineid kõigist õppekavadest nii päeva- kui ka sessioonõppevormis ja läbida neid koos tasemeõppe üliõpilastega. Tutvu õppeainete ja tunniplaaniga. Üksikute õppeainete õppimiseks täida avaldus siin.

Õpingute alustamine/jätkamine tasemeõppe õppekaval

Eksternina saad jätkata pooleli jäänud õpinguid. Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on õigus täita õppekava, sh sooritada eksameid, arvestusi ning kaitsta lõputöö. Eksternõpe on sobiv neile, kelle eesmärgiks on omandada kõrgharidus ja saada diplom, kuid kes soovivad seda teha omas tempos. 

Eksternõppes on võimalik õppida juhul, kui õppija plaanib täita õppemahust vähem kui 50%, sooritada vaid teatud eksameid või arvestusi või kaitsta lõputöö. Õppemaht ühes õppeaastas on kuni 30 EAPd. Eksternõppesse astumiseks tuleb esimesele kursusele tulles õppeaasta või semestri alguseks esitada instituudi direktorile avaldus koos õpingukavaga. Teisele, kolmandale või neljandale kursusele tulles peab lisaks esitama ka tõendusmaterjal läbitud õpingute sobivuse kohta õppekavaga, millel soovitakse õppida (väljavõte positiivsete tulemustega õpingutest).

Eksternõppesse on võimalik õppima asuda, kui soovitud õppekaval ja -aastal on õpperühmas vabu kohti. Õppima asumise soovist anna meile teada alloleva eksternõppe avalduse vormi kaudu. Avaldused edastatakse õppekava juhtidele.

Eksternõppe avalduste vastuvõtmine algavaks semestriks toimub kuni 5 päeva enne semestri õppetöö algust.

Eksternõppe avaldus

Tee oma valik(ud) *

Varasema hariduse andmed

Dokumendi üleslaadimine (keskharidust tõendava e-tõendi saab alla laadida haridusportaal.edu.ee lehelt)

Maximum file size: 516MB

Arve maksja

Tutvu ka VÕTA (varasemate õpisoorituste ja töökogemuse arvestamine) võimalustega.

TTK õppekorralduse eeskiri

Õppimine avatud õppes on tasuline, hinnakirja algavaks 2024/2025 õppeaastaks leiab siit.
Õppekulude hüvitamise määrad 2023/2024 õa leiab siit.


Sisuliste küsimuste korral pöörduge palun soovitud õppekava õpetava instituudi poole.

Arhitektuuriinstituut:

Ehitusinstituut:

Logistikainstituut:

Tehnikainstituut:

Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut:

  • Moetööstus. Ressursikorraldus – õppesuuna juht Evelin Vaab, evelin.vaab@tktk.ee 
  • Moetööstus. Rõivaste tehniline disain – õppekava juht, õppesuuna juht, lektor Teele Peets, teele.peets@tktk.ee 
  • Moetööstus. Tehnoloogia ja tootearendus – õppesuuna juht, lektor Merje Beilmann, merje.beilmann@tktk.ee 
  • Tootmine ja tootmiskorraldus – külalislektor Anna Truver, anna.truver@tktk.ee 
  • Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine – õppekava juht, juhtivlektor Kaie Eha, kaie.eha@tktk.ee 

Teenusmajanduse instituut:

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?