Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine - Tallinna Tehnikakõrgkool

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine on tõeline tulevikueriala, sest üleilmse rohepöörde ja ringmajanduse mudelite juurutamise võti on keskkonnatehnoloogide käes. Keskkonnatehnoloogid leiavad spetsialistidena rakendust ametikohtadel nii era- kui ka avalikus sektoris. Nende töö on planeet Maa uuesti roheliseks muuta.

Meie keskkonnatehnoloogia (Environmental Technology and Management) õppekava:

  • õpetab nägema seoseid looduse toimimises ja leidma viise selle kestlikuks kasutamiseks.
  • annab keskkonnavaldkonnas töötamiseks vajalikud loodusteaduslikud, insenertehnilised ja juriidilised alusteadmised.
  • hõlmab teadmisi aine- ja energia ringluse, taastuvenergeetika, ringmajanduse, materjalide taaskasutuse, vee-, jäätmekäitluse ja keskkonnajuhtimise valdkondadest.
  • pakub oskuseid CAD-programmide, geoinformaatika töövahendite ja riigis kasutatavate keskkonnainfosüsteemide kasutamisel.
  • ühendab teooria praktikaga, et lõpetajal oleks hea ettekujutus tulevasest tööst ja probleemidest, mida tal edaspidi igapäevaselt lahendada tuleb.
  • tagab lõpetajale võimaluse erialaselt edasi areneda – astuda magistriõppesse Eestis või välismaal või asuda tööle keskkonnavaldkonnas, et end tööelus proovile panna.

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise eriala lõpetajaid otsivad oma ridadesse riigi- ja omavalitsusasutused, tootmisettevõtted, vee- ja jäätmekäitlejad, energeetika ja muude valdkondade ettevõtted. Samuti vajab häid ja pühendunud keskkonnaspetsialiste vabakond. Keskkonnatehnoloogidele jagub tulevikus alati tööd. 

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti vanim ja suurim tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. Selle lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi ja bakalaureusekraadi, mis kinnitab, et oled oma valdkonna tõeline spetsialist ja võid asuda kohe tööle või kandideerida magistriõppesse Eestis või välismaal.

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekavale sisseastumisel tuleb osaleda grupivestlusel.

Tõmba endale rakendus, õpi keskkonnatehnoloogiks ja -juhiks TTK-s!

Lisainformatsioon:

Karin Lindroos
külalislektor, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juhi kt
Helina Prints
juhiabi
helina.prints@tktk.ee
666 4561
TLN-A114
Maris Kiel
õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)
maris.kiel@tktk.ee
56830069
TLN-A110