Rakendusgeodeesia - Tallinna Tehnikakõrgkool

Rakendusgeodeesia

Geodeesia ehk maamõõtmine on teadus maa-alade kujutamisest plaanidel, kaartidel ja profiilidel. Geodeesia on mitme valdkonna jaoks eluliselt vajalik tugiteadus. Tänapäeval ei saa ühtegi hoonet ega teed ehitada geodeetideta.

Meie rakendusgeodeesia (Construction Geodesy) õppekava…

… õpetab kasutama kaasaegseid geodeetilisi instrumente, nagu digitaalnivelliire, GPS-vastuvõtjaid ja muid ajakohaseid maamõõtmistehnoloogiarakendusi, laserskaneerimise seadmeid ja graafikaprogramme.

… annab põhjalikud teadmised klassikalisest ja rakendusgeodeesiast. 

… hõlmab ühisosa hoonete ehituse ja teedeehituse õppekavaga, andes sel moel põhjalikud teadmised tegutsemaks geodeedina mitmes valdkonnas.

… pakub võimalusi täiendada end väliskõrgkoolides vahetusüliõpilasena või sooritada praktika välismaal geodeesiaettevõttes.

… ühendab õppetöös omavahel tihedalt teooria ja praktika, neist pikim on neljakuuline inseneripraktika, mis toimub geodeesiaettevõttes. 

… tagab lõpetajale arenemisvõimalustega erialase töö nii avalikus kui ka erasektoris ja võimaluse jätkata magistriõppes.

Geodeesiainsenerid on tööturul väga nõutud ning leiavad huvitava ja vaheldusrikka töö nii avalikus kui ka erasektoris. Väljakutseid ja rakendust leidub geodeesiafirmades, maakorralduse ja planeerimisega tegelevates firmades, linna- ja vallavalitsustes või riigiasutustes. 

Tutvu õppekavaga
Tutvu vastuvõtutingimustega


Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti vanim ja suurim tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. Selle lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi ja bakalaureusekraadi, mis kinnitab, et oled oma valdkonna tõeline spetsialist ja asuda kohe tööle või kandideerida magistriõppesse Eestis või välismaal.


„Töö geodeedina on vaheldusrikas, rutiinivaba ja pakub lõputult väljakutseid!“

Hele-Mai Ristimäe, üliõpilane

Lisainformatsioon:

Raivo Ranne
juhtivlektor, rakendusgeodeesia õppekava juht
raivo.ranne@tktk.ee Tel: 666 4551 ruum: TLN-A216 CV-ETIS
Tiiu Rivis
õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)
tiiu.rivis@tktk.ee Tel: 666 4521 ruum: TLN-A106