Raudteetransport - Tallinna Tehnikakõrgkool

Raudteetransport

Raudteetransport

Raudteetransport

Raudtee on suur ja keeruline süsteem. See tähendab rööpaid, teid, rajatisi ja veeremit ehk kõike seda, millel ja millega sõidetakse. Infrastruktuuri kõrvale on vaja ka täpset ja toimivat liikluskorraldust – inimesi ja süsteeme –, et reisijad ja kaup õigel ajal õigesse kohta jõuaksid. Seda kõike ohutult, targalt ja keskkonnasõbralikult, ühendades Eestit Euroopaga.

Raudteetranspordi (Railway Transportation) õppekava:

  • õpetab määratlema objektiivseid transporditeenuste vajadusi ning nende mõju majandusele, keskkonnale ja elanikkonnale.
  • annab teadmised raudteetranspordi tehnilistest ja tehnoloogilistest komponentidest (infrastruktuur ja veerem), nende seostest ja töötingimustest.
  • aitab orienteeruda Eesti ja Euroopa Liidu õigusruumi reguleerimise põhimõtetes.
  • aitab mõista ja rakendada raudteetranspordi korraldamise meetodeid ning ohutu raudteeliikluse põhimõtteid.
  • selgitab erinevate transpordiliikide arengu globaalseid suundumusi maailmas ning Eesti transpordisüsteemi integreerimise võimalusi ja viise ühtsesse transpordivaldkonda (interoperability).
  • õpetab erialaseks tegevuseks vajalikke üld- ja eriteadmisi raudteede planeerimise, projekteerimise, side ja korrashoiu alal.

Lisainformatsioon:

Mihhail Kirejev
lektor
Maris Kiel
õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)
maris.kiel@tktk.ee
56830069
TLN-A110