Teedeehitus - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Teedeehitus

Teedeehitus

Teedeehitus

Kuni inimestel on vaja kulgeda punktist A punkti B, jätkub teedeehituse eriala lõpetanutele rakendust. Maanteed, tänavad, sillad, viaduktid, raudteed – olgu neid vaja ehitada või remontida, teedeinseneri on selleks alati tarvis. 

Meie teedeehituse (Road Construction) õppekava:

  • õpetab põhjalikult tundma tee-ehituse materjale ja tehnoloogiaid, projekteerima teekonstruktsioone nii kahemõõtmelises (2D) kui ka kolmemõõtmelises (3D) ruumis ning suhtlus- ja juhtimisoskusi, et neid projekte ellu viia.
  • annab õppekava läbinule teedeinseneri esmakutse, tase 6 (EKR 6. tase). Juba paariaastase töökogemuse järel võib lõpetaja taotleda ja saada teedeinseneri täieliku kutse, tase 6.
  • hõlmab lisaks insenertehnilistele ainetele ka ettevõtluse ja majanduse aluseid, eelarvestamist, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, inseneriprogrammide tundmaõppimist, ehitus- ja keskkonnaseadusi, standardeid ja norme, aga ka kvaliteedijuhtimise filosoofiat.
  • pakub teadmisi ehitusjärelevalve kohta, õpetab tundma olemasolevate teede hoolduse ja korrashoiu põhimõtteid.
  • ühendab endas teooria ja praktika. Lõpetanul on võimalus kohe tööle minna või jätkata magistriõppes.
  • tagab lõpetajale arenemisvõimalustega erialase töö.„Teedeehituse eriala eelisteks on hea palk ja see, et tööpuudus niipea kimbutama ei tule.“

– Helari Rahnik, vilistlane

Teedeinsenere vajavad nii avalik kui ka erasektor. Lõpetanud töötavad töödejuhatajana; ehitus-, objekti-, projektijuhi või spetsialistina nii teedeehituse kui ka -hoolduse alal. Nad on nii nõutud, et peaaegu 100% teedeehituse õppekava lõpetanutest töötavad erialasel ametikohal!

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti vanim ja suurim tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. Selle lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi ja bakalaureusekraadi, mis kinnitab, et oled oma valdkonna tõeline spetsialist ja võid asuda kohe tööle või kandideerida magistriõppesse Eestis või välismaal.

  • Tutvu vastuvõtutingimustega
  • Matemaatika riigieksami ja/või TTK matemaatika testi sooritanud kandidaatidele lisatakse täiendavad konkursipunktid vastavalt tulemustele.
  • Ehitusvaldkonnas kutseõppeasutuse lõpetanud kandidaatidele lisatakse 0,25 lisapunkti.

Lisainformatsioon:

Tarvo Mill
professor, teedeehituse õppekava juht
tarvo.mill@tktk.ee
666 4552
TLN-A218
CV-ETIS
Kaidi Laks
juhiabi, aasta tugitöötaja 2022
kaidi.laks@tktk.ee
666 4547
TLN-A214
Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?