Rakendusarhitektuur - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Rakendusarhitektuur

Rakendusarhitektuur

Rakendusarhitektuur

Kõik, mis ühe maja juures ilusat, on arhitektide looming. Tänapäeva maailmas on arhitektuur üha enam digitaliseeruv meeskonnatöö ja bürood vajavad hea tehnilise ettevalmistusega konstruktoreid, planeerijaid, tehnikuid ja BIM- (Building Modeling Information) spetsialiste. Kuid samuti on säilinud arhitektuurimaailmas võimalus kerkida esile isiksusena. 

Rakendusarhitektuuri (Applied Architecture) õppekava:

  • õpetab selgeks arhitektuuriteooria loengute, seminaride, harjutustundide ja iseseisva töö ning teadustöö vormis.
  • annab praktilised oskused õpitubades ja õppepraktikatel.
  • hõlmab õppejõududena tegevarhitekte, kes on mentoriteks uutele üliõpilastele. Mentor aitab süvendada eriala tunnetust ja suhtleb tudengiga vajadusel ka väljaspool õppeprogrammi.
  • pakub lõpetajale võimalust ennast täiendada magistriõppes arhitektuurse projekteerimise ja planeerimise alal või tegeleda uurimis- ja teadustööga.
  • ühendab teooria ja praktika. Joonistamise ja maalimise praktikal süvendatakse koolis omandatud maalimis- ja joonistusoskusi, vaatluspraktika viiakse läbi mõnes Euroopa linnas. Maketipraktika jaguneb kaheks: sõrestikkonstruktsiooniga hooneelemendi loomine ja planeeringu maketi koostamine. Kolmanda kursuse kevadsemestril toimub arhitekti praktika mõnes arhitektuuri- või arhitektibüroos.
  • tagab võimaluse osaleda vähemalt kahes rahvusvahelises õpitoas. On võimalik õppida või viibida vahetusüliõpilasena praktikal mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis.

Kuna TTK kaasaegne õpe ja praktika panevad digitaalsetele tehnoloogiatele suurt rõhku, on TTK lõpetanud arhitektid tööturul hinnatud, sest nad on saanud tugeva praktilise ettevalmistuse. Meie arhitekt võib töötada nii riigiasutuses kui ka erafirmas mittevastutava arhitekti ja planeerijana; kohalikus omavalitsuses arhitekti, planeerimisspetsialisti või ehitusnõuniku abina ning täiendava pedagoogilise või erialase ettevalmistuse korral ka õppejõuna rakenduskõrgkoolis. 

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti vanim ja suurim tehnikavaldkonna  rakenduskõrgkool. Selle lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi ja bakalaureusekraadi, mis kinnitab, et oled tõeline oma valdkonna spetsialist ja võid asuda kohe tööle või kandideerida magistriõppesse Eestis või välismaal.

Rakendusarhitektuuri õppekavale sisseastumisel tuleb sooritada joonistamise katse ning kompositsiooni katse. Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täies mahus läbinud ja katsetel positiivse (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil ning tulemused lisatakse peale katsete toimumist pingeridadele. Vaata lisaks: Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus.

Loe lähemalt:

Lisainformatsioon:

Hindrek Kesler
direktor, rakendusarhitektuuri õppekava juht
hindrek.kesler@tktk.ee
666 4542
TLN-A425
Kristina Aimla-Volkov
juhiabi
kristina.aimla@tktk.ee
666 4543
TLN-A425