Prindi

Ajalugu

Tallinna Tehnikakõrgkoolis õpetatavate erialade ajalugu ulatub 1920ndatesse aastatesse. Kõrgkooli esimeseks õiguseellaseks loetakse Tallinna Linna Poeglaste Kommertskooli, mille asutamisaasta on 1915. Asutamiskuupäevaks loetakse kokkuleppeliselt 9. novembrit uue kalendri järgi, kui Tallinna Linnavalitsus (1914. aastal) võttis vastu otsuse kooli asutamise kohta. Läbi aastakümnete on korduvalt vahetunud kooli nimi, järjepidevalt on õpetatud ehitus- ja mehaanikavalkonna erialasid. Üle kümne aasta tegutses Tallinna Tehnikum (1929 – 1940/44). Koolis olid masinaehituse, elektrotehnika, ehitustehnika ja maamõõdu-kultuurtehnika osakonnad.

Teise maailmasõja järgselt on tuntum kõrgkooli eelkäija Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum (TEMT), mis reorganiseeriti 1992.–1998. aastatel kaasaegseks rakenduskõrgkooliks Tallinna Kõrgem Tehnikakool ja on nüüd Tallinna Tehnikakõrgkool. 2006. aastal avati Tallinna Kergetööstustehnikumi erialade baasil rõiva- ja tekstiiliteaduskond.

TTK ajalooline arenguskeem

1915 – Tallinna Linna Poeglaste Kommertskool

1918 – Linna Reaalkool

1919 – Tallinna Linna II Reaalkool

1923 – Tallinna Linna Tehnika Ühisgümnaasium

1925 – Riigi Tehnika (Ühis)Gümnaasium

1929 – Tallinna Tehnikum

1944 – Tallinna II Tööstustehnikum

1945 – Tallinna Industriaaltehnikum

1948 – Tallinna Arhitektuuri- ja Ehitustehnikum

1954 – Tallinna Ehitustehnikum

1961 – Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum

1992 – Tallinna Kõrgem Tehnikakool – rakenduslik kõrgkool

1999, 05. jaanuarist – Tallinna Tehnikakõrgkool

 


  • Jaga: