Prindi

Ajalugu

Tallinna Tehnikakõrgkoolis õpetatavate erialade ajalugu ulatub 1920ndatesse aastatesse. Kõrgkooli eellaseks võib lugeda Tallinna Linna Poeglaste Kommertskooli, mille asutamisaasta on 1915. Asutamiskuupäev on kokkuleppeliselt 9. november uue kalendri järgi, kui Tallinna Linnavalitsus (1914. aastal) võttis vastu otsuse kooli asutamise kohta. Läbi aastakümnete on korduvalt vahetunud kooli nimi, järjepidevalt on õpetatud ehitus- ja mehaanikavaldkonna erialasid.

Teise maailmasõja järgselt on tuntum kõrgkooli eelkäija Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum (TEMT), mis reorganiseeriti 1992.–1998. aastatel kaasaegseks rakenduskõrgkooliks Tallinna Kõrgem Tehnikakool, mis nüüd kannab nime Tallinna Tehnikakõrgkool.
2006. aastal avati Tallinna Kergetööstustehnikumi erialade baasil rõiva- ja tekstiiliteaduskond.

1915 – Tallinna Linna Poeglaste Kommertskool

1918 – Linna Reaalkool

1919 – Tallinna Linna II Reaalkool

1923 – Tallinna Linna Tehnika Ühisgümnaasium

1925 – Riigi Tehnika (Ühis)Gümnaasium

1929 – Tallinna Tehnikum

1940 – Tallinna Õhtutehnikum

1944 – Tallinna II (õhtune) Tööstustehnikum

1945 – Tallinna Industriaaltehnikum

1948 – Tallinna Arhitektuuri- ja Ehitustehnikum

1954 – Tallinna Ehitustehnikum

1961 – Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum

1992 – Tallinna Kõrgem Tehnikakool – rakenduslik kõrgkool

1999, 05. jaanuarist – Tallinna Tehnikakõrgkool

 


  • Jaga: