Prindi

Dokumendiregister ja teabepäringud

Palun täitke teabenõude või arhiiviteatise vormid.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet. Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovte mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem (kuni 30 päeva).


Dokumentide loetelu

Dokumendiregister (EKIS – Eesti Koolide Infosüsteem, alates 01.01.2018)

Dokumendiregister (Webdesktop, kuni 31.12.2017)

Dokumendihaldussüsteemist päringute tegemine (lepingud, kirjavahetus, protokollid, otsused, käskkirjad)

Tallinna Tehnikakõrgkooli dokumendihaldussüsteemi EKIS avalikust vaates on võimalik teostada otsinguid lepingute, nõukogu protokollide ja otsuste, käskkirjade ning kirjavahetuse kohta. Kõikide otsingute tegemiseks on otsinguvormid, kus otsingu tingimuste vahel on loogiline muutja “JA”, st otsitakse dokumente, mis vastavad kõikidele sisestatud tingimustele.
Kui otsinguvormis midagi ei vali ja vajutate “otsi”, siis kuvatakse teile tulemuseks kõik andmed. Otsinguparameetrite kohta on võimalik seada tingimusi nt otsitava dokumendi pealkiri sisaldab sõna “juurutama” või algab sõnaga “Kinnitada”.
Kui otsingule vasteid ei kuvata, siis tasub otsingutingimused üle vaadata ja uuesti proovida.

Näide: kui soovite otsida isiku või asutuse poolt saadetud kirja, mille postitasite 1.10.2008, siis tuleks väljale Saaja asutus sisestada asutuse nimi ning väljale Reg kp valida kuupäeva vahemiku alguskuupäevaks 1.10.2008 ka lõppkuupäevaks 02.10.2008 ning vajutada nupule Otsi. Dokumendi andmetel klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid.

Dokumendi sisuga, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikus registris.


  • Jaga: