Prindi

Sümboolika

Kõrgkooli logo

TTK logo stiiliraamat
Akadeemiline protokoll 2019

TTK-logo-2013-v-kakskeelne

TTK-logo-2013-v-eestikeelne

TTK-logo-2013-v-pyramiid

Logo lugu

Kool. Mis on üks kool ühe õpilase jaoks? Omaette eesmärk? Osa teekonnast? Algus? Või lõpp-punkt?

Tallinna Tehnikakõrgkool on oma õpilaste jaoks Võimaluste Värav. Kool on osa iseseisvumise teekonnast, mitte aga staatiline tipp, mille vallutamine on omaette eesmärk. Tallinna Tehnikakõrgkool annab oma õpilastele uued oskused, millega igaüks saab luua oma tulevikku ja valida oma elu elamiseks tuhandete uute võimaluste hulgast säravaima.

See, kes on kord läbinud Võimaluste Värava, vaatab maailma hoopis uue pilguga. Tallinna Tehnikakõrgkooli sümbol on seesama Võimaluste Värav. Kujund on neljatahuline püramiid, mille esimene ja tagumine tahk on eemaldatud, avades nii kujundi kõigile, kes soovivad sellest “läbi kõndida” ja uusi võimalusi avastada.


TTK sõrmus

Sõrmuse kujundusliku poole pealt võib sõrmuse välispinnal märgata nelja rombi.
Need kujutavad endas nelja kooliaastat, mida tudeng läbib. Nelja rombi vahel asetsevad kuus kolmnurka, mis toetavad rombe. Kuus rombi tähistavad õppeteekonnal olevaid toetajaid: õppejõud, kaastudengid, perekond, kooli personal, üliõpilasesindus ning tuutorid. Need kuus kolmnurka tähistavad ka meie instituute. Selline pikk kolmnurkade ja prismade ahel sümboliseerib koolisisest kokkuhoidmist ja ühtekuuluvust, mis aitab läbida võimaluste värava. 

Kavandi tegemisel on kasutatud kooli sümboolikat. Sõrmuse esitahul võib silmata võimaluste väravat, millest läbi kõndides Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpetaja oma arenenud oskuste ning laienenud silmaringiga leiab palju uusi, efektiivseid, huvitavaid ning innovatiivseid võimalusi, kuidas sobival viisil eluga jätkata.

Just sellisena võiks jutustada ühe Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilase elu. 
Kavandi autor on Mart Pärtel. Sõrmust saab tellida kevadsemestril Üliõpilasesindusest.


TTK tekkel

Tallinna Tehnikakõrgkooli värvideks on roheline, valge ja must. Tekli mustale põhjale on tikitud kõrgkooli embleem – püramiid, mis on registreeritud Riigi Patendiametis Tallinnas ja välja antud kaubamärgistus nr 17969. Tekli küljele on valgega tikitud kooli nimi. Kavandi autor on Rein Nurmse.

Tekli kandmise õigust omavad kõrgkooli õppejõud, vilistlased ning üliõpilased. Tekkel on pidulik peakate, mis eeldab tema kandmist korraliku rõivastusega. Lubamatu on Tallinna Tehnikakõrgkoolile mittetähenduslike ilustuste kandmine teklil.

Tekli korrasoleku eest vastutab tekli omanik.
Tekli saab endale soetada üliõpilasesindusest.
Tekli statuudi kinnitab ja muudab kõrgkooli nõukogu.

Kõrgkooli värvidest sümboliseerib:

  • valge – ausust
  • roheline – vendlust
  • must – meelekindlust

  • Jaga: