Prindi

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Tallinna Tehnikakõrgkooli kõikides instituutides tehakse rakenduslikke teadustöid ja osaletakse vastavates projektides. Teadus-, arendus- ja loometegevus (TAL) on kõrgkoolis korraldatud uurimistööde rühmade kaudu.

Tähtsamad indikaatorid

  2016 2017 2018 2019 2020
Õppejõudude publikatsioonid 27 27 44 36 50
Doktorikraadi või võrdsustatud kvalifikatsiooniga töötajad 13 14 14 14 15

Uurimistööde rühm on vähemalt 3-liikmeline, moodustatud TTK õppejõududest, töötajatest ja üliõpilastest. Töörühma juht töötab dotsendi või professori ametikohal või on doktorant.

Kõik uurimisgrupid on määratlenud oma tegevuse arendusvaldkonnad ja teemad.

Tallinna Tehnikakõrgkooli toimetised
Projektid
Publikatsioonid

TTK teadus-, arendus- ja loometegevuse uurimistööde rühmad:

Ehitiste seisukorra hindamine ja rakendusuuringud
Rühma juht: Martti Kiisa, PhD

Tegevus hõlmab ehituskonstruktsioonide seisukorra hindamist ja sellealast arendustööd. Peamiselt uuritakse sildu, hooneid ja teid. Rakendusuuringute läbiviimisel kasutatakse nii analüütilisi meetodeid kui ka purustavaid ja mittepurustavaid katsetusi. Komplekteeritud on mobiilne labor, millega on võimalik läbi viia kiireloomulisi mõõtetöid ehitise asukohas.

Martti Kiisa

Õppeprorektor, Professor

martti.kiisa[ät]tktk.ee

666 4502

Ruum 206

CV-ETIS

 

BIM-rakenduste arendamine
Rühma juht: Aivars Alt, MSc

Uuringud toetuvad virtuaalreaalsuslabori tehnoloogiale, mis võimaldab ruumiliselt kuvada hooneid ja rajatisi. 3D tehnoloogia võimaldab uurida ja arendada erinevaid lahendusi, ruumiprogrammist kuni valgustuse, tuletõrje- ja turvanõueteni.

Aivars Alt

Ehitusinstituudi direktor, juhtivlektor

aivars.alt[ät]tktk.ee

666 4546

Ruum 214

CV-ETIS

 

Digitaalne tarneahel
Rühma juht: Eduard Ševtšenko, PhD

Peamiseks uurimisvaldkonnaks on tarneahela juhtimise uurimine (tarneahela digitaliseerimine, tarneahela optimeerimine, tarneahela audit, ettevõtte logistikasüsteemi juhtimine). Samuti on võimalus tegeleda logistika ja transpordi planeerimise (varude juhtimine, ladude automatiseerimine, transpordivõrgu kujundamine ja optimeerimine, ohtlike kaupade logistika) küsimustega.

Eduard Ševtšenko

Külalisprofessor, ostu- ja hankekorralduse õppekava juhi kt

eduard.sevtsenko[ät]tktk.ee

Ruum 124

CV-ETIS

 

Moetööstuse inseneeria
Rühma juht: Ada Traumann, PhD

Tööstus 4.0 ja digitaliseerimise arendustöö koostöös õppeprotsessidega (CAD/CAM arendus, PLM). Uuringud lähtuvalt tekstiili-ja rõivatootmise ettevõtete vajadustest: hõõrdekindlus, veehülgavus ja õhu läbilaskvuse omaduste katsetamine. Uuritakse digitaalse printimise tehnoloogiat tekstiilmaterjalidele/toodetele.

Ada Traumann

Professor

ada.traumann[ät]tktk.ee

Ruum 414

CV-ETIS

 

Robotisüsteemide mudelite rakendamine
Rühma juht: Kristo Vaher, MSc

Tööstus 4.0 temaatikaga seotud uudsete tehniliste lahenduste uurimine ja rakendusmeetodite väljatöötamine. Tegeleme robotiseeritud töökohtade erinevate rakendusvõimaluste uurimisega. Loome uusi lähenemisviise robotite kasutamisele. Seome omavahel erinevaid tehnoloogiaid uudsete rakenduste loomiseks.

Kristo Vaher

Külalislektor; elektritehnika õppekava juht

kristo.vaher[ät]tktk.ee

Ruum B-213

CV-ETIS

 

Innovaatilised lahendused masinaehituses
Rühma juht: Tavo Kangru, PhD

Uurimisrühma peamised tegevused on seotud tootearendusega (mis hõlmab nii toote projekteerimist, prototüüpide valmistamist kui ka katsetamist) ning tootmise juurutamisega. Samuti teostatakse antud valdkonnas ekspertiise ning teostatakse sõltumatuid kontrolle.

Tavo Kangru

Professor, masinaehituse õppekava juht

tavo.kangru[ät]tktk.ee

666 4556

Ruum 224; C-107

CV-ETIS

 

Jätkusuutlik veekäitlus
Rühma juht: Erki Lember, PhD

Uurimisrühma põhiliseks ülesandeks on veekäitlusseadmete optimeerimine (peamiselt efektiivsete opereerimisrežiimide väljatöötamine matemaatiliste mudelitega). Samuti tegeletakse mobiilse vee labori arendusega (põhiliste vee parameetrite kohapeal määramise võimekuse arendamine).

Erki Lember

Professor

erki.lember[ät]tktk.ee

Ruum 114

CV-ETIS

 

Kõrgkoolididaktika
Rühma juht: Anne Uukkivi, PhD

Kõrgkoolididaktika uurimisrühma eesmärk on toetada TTK õppejõudude arengut. Uurimisrühma ülesanneteks on koolituste organiseerimine, kõrgkoolididaktika alaste uuringute ja projektide läbiviimine ja juhendmaterjalide loomine.

Anne Uukkivi

Kaasprofessor, Aasta õppejõud 2020/2021

anne.uukkivi[ät]tktk.ee

666 4582

Ruum 319

CV-ETIS

 

Pinded ja materjalide rakendusuuringud
Rühma juht: Toomas Pihl, PhD

Uuritakse ja teostatakse erinevaid pindamistöid. Tegeletakse plast-, metallisulam-, komposiit- jt materjalide mehaaniliste ning füüsikaliste omaduste määramise ja katsetamisega. Uuritakse erinevate materjalide taastamistehnoloogiaid ja termotöötlemise võimalusi.

Toomas Pihl

Professor

toomas.pihl[ät]tktk.ee

666 4572

Ruum 114

CV-ETIS

 

Jätkusuutlikud äri- ja sotsiaalteenused
Rühma juht: Liina Maasik, MA

Rühma eesmärgiks on toetada organisatsioonide jätkusuutlike äri- ja sotsiaalteenuste arengut. Peamised uurimisteemad on järgmised: teeninduskvaliteedi hindamine, kommunikatsioonikanalite ja infosüsteemide arendamine, sotsiaalvaldkonnas kasutatavate tehnoloogiliste lahenduste edendamine, e-poodide edendamine.

Liina Maasik

Lektor

liina.maasik[ät]tktk.ee

3295964

Ruum A104; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa

CV-ETIS


  • Jaga: