Prindi

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Tallinna Tehnikakõrgkoolis on teadus-, arendus- ja loometegevus korraldatud TAL uurimistööde rühmade kaudu.

Uurimistööde rühm on vähemalt 3-liikmeline, moodustatud TTK õppejõududest, töötajatest ja üliõpilastest. Töörühma juht töötab dotsendi või professori ametikohal või on doktorant.

Kõik uurimisgrupid on määratlenud oma tegevuse arendusvaldkonnad ja teemad.

 

TTK teadus-, arendus- ja loometegevuse uurimistööde rühmad:

  • Pinded ja materjalide rakendusuuringud, rühma juht, Toomas Pihl, PhD

Uuritakse ja teostatakse erinevaid pindamistöid. Tegeletakse (plast, metallisulam, komposiit) materjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste määramise ja katsetamisega. Uuritakse erinevate materjalide taastamistehnoloogiaid ja termotöötlemise võimalusi.

  • Ehitiste seisukorra hindamine ja rakendusuuringud, rühma juht, Martti Kiisa, PhD

Tegevus hõlmab: teede ja rakendusgeodeesia-alaseid uuringud ja ehituskonstruktsioonide seisukorra hindamist.

  • BIM-rakenduste arendamine, rühma juht, Aivars Alt, MSc

Uuringud toetuvad virtuaalreaalsuslabori tehnoloogiale, mis võimaldab ruumiliselt kuvada hooneid ja rajatisi. 3D tehnoloogia võimaldab uurida ja arendada erinevaid lahendusi, ruumiprogrammist kuni valgustuse, tuletõrje- ja turvanõueteni.

Valmisolek uurida tarneahela juhtimist (tarneahela digitaliseerimine, tarneahela optimeerimine, tarneahela audit, ettevõtte logistikasüsteemi juhtimine) samuti võimalus tegeleda logistika ja transpordi planeerimise (varude juhtimine, ladude automatiseerimine, transpordivõrgu kujundamine ja optimeerimine, ohtlike kaupade logistika) küsimustega.

Tööstus 4.0 ja digitaliseerimise arendustöö koostöös õppeprotsessidega (CAD/CAM arendus, PLM). Uuringud lähtuvalt tekstiili-ja rõivatootmise ettevõtete vajadustest: hõõrdekindlus, veehülgavus ja õhu läbilaskvuse omaduste katsetamine. uuritakse digitaalse printimistehnoloogiat tekstiilmaterjalidele/toodetele.

  • Robotisüsteemide mudelite rakendamine, rühma juht, Kristo Vaher, MSc

Tööstus 4.0 temaatikaga seotud uudsete tehniliste lahenduste uurimine ja rakendusmeetodite väljatöötamine. Tegeleme robotiseeritud töökohtade erinevate rakendusvõimaluste uurimisega. Loome uusi lähenemisviise robotite kasutamisele. Seome omavahel erinevaid tehnoloogiaid uudsete rakenduste loomiseks.

  • Innovaatilised lahendused masinaehituses, rühma juht, Tavo Kangru, PhD

Uurimisrühma tegevused: Tööstusroboti offline programmeerimise praktiline õpperakk rakendamine. Projekt: tootmisprotsesside ressursside planeerimise, haldamise ja juhtimise tarkvara soetamine ja rakendamine-õppetehase loomine. Projekt: Integreeritud nutika hariduse arendamine robootikas jätkumine. Uuringud teemal : digitaalse tootmise regionaalne innovatsioonikeskus.

  • Jätkusuutliku veekäitluse uurimisrühm, rühma juht, Erki Lember, PhD

Uurimisrühma ülesanneteks on: mobiilse vee labori arendus (põhiliste vee parameetrite kohapeal määramise võimekuse arendamine).

Projekt:„Exchanging transnational good practices for efficient methods to detect and remove emerging contaminants from water and wastewater“ taotlemine. Lisategevused:täiendõppe läbiviimine reoveepuhastite operaatoritele ja veekäitluse eest vastutajatele (haldurid jne): aktiivmudaprotsessis probleemide tuvastamine ja lahenduste leidmine, veekäitluse alused.

  • Kõrgkoolididaktika uurimisrühm, rühma juht, Anne Uukkivi, PhD

Kõrgkoolididaktika uurimisrühma eesmärk on toetada TTK õppejõudude arengut. Uurimisrühma ülesanneteks on koolituste organiseerimine, kõrgkoolididaktika alaste uuringute ja projektide läbiviimine ja juhendmaterjalide loomine.

 

 


  • Jaga: