Õppekulude hüvitamine - Tallinna Tehnikakõrgkool

Õppekulude hüvitamine

Õppekulude hüvitamine

Üliõpilaselt ei nõuta õppekulude hüvitamist, kui ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud õppekava nii, et tal ei ole õppevõlgnevusi rohkem kui 6 EAP ulatuses (v.a. keskmise või raske puudega üliõpilane või alla 7-aastase lapse vanem/hooldaja).

TTK-l on õigus nõuda õppekulude hüvitamist:

  1. üliõpilaselt, kes õpib täiskoormusega, kuid kellel on algavaks semestriks kogunenud õppevõlgnevusi rohkem kui 6 EAP ulatuses;
  2. üliõpilaselt, kes õpib osakoormusega;
  3. üliõpilaselt, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud;
  4. üliõpilaselt, kes on varem rakenduskõrgharidusastmel riigieelarvelisel õppekohal õppinud vähemalt poole nominaalaja ulatuses.

Õppetasu maksetähtaeg fikseeritakse arvel.