Õppekava täitmine - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Õppekava täitmine

Õppekava täitmine

Täiskoormusega ja osakoormusega õpe

Ühe semestri maht on 30 EAP-d ja õppeaasta maht on arvestuslikult 60 EAP-d. Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkt (EAP) vastab 26 tunnile üliõpilase tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö ja praktika ning õpiväljundite hindamine. 

Esimesel kursusel õpib üliõpilane täiskoormusega. Õppeaasta lõpus hinnatakse õppija kumulatiivset õppekava täitmise mahtu st kogu läbitud õppeaja mahtu ning vastavalt sellele saab õppija õpinguid jätkata järgmisel õppeaastal täis- või osakoormusega õppes.

  • Täiskoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks vähemalt 75% õppekavaga ettenähtud õpingute mahust.
  • Osakoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks 50–75% õppekavaga ette nähtud õpingute mahust. 

Osakoormusega õpe on tasuline.

Üliõpilane arvatakse kõrgkoolist välja, kui esimese semestri või õppeaasta lõpuks on üliõpilase õppemahust täidetud alla 50%. Õpinguid on võimalik jätkata eksternõppes.

Õppeained, ainekavad ja aineprogrammid

Õppekavad ja ainekavad, sh aineprogrammid leiad õppeinfosüsteemist Tahvel.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks ja valikaineteks.

  • Kohustuslikud õppeained tuleb õppekava täitmiseks kindlasti läbida.
  • Valikaine on üliõpilase poolt õppekavas määratud valikainete hulgast valitav õppeaine. 

Õppeainetele registreerumine

Õppeainetele registreerumiseks koostab üliõpilane õppeinfosüsteemis Tahvel semestri õpingukava.

Üldjuhul on õpingukavad eeltäidetud semestri kohustuslike õppeainetega ning üliõpilane lisab õpingukavasse endale sobivad valikained. Õpingukava kinnitades võtab üliõpilane endale kohustuse valitud õppeained läbida.

Semestri õpingukava koostamine toimub üldjuhul semestri alguses. Täpsemad ajad on leitavad akadeemilises kalendris.

Akadeemilisel puhkusel olles või selle lõppedes väljaspool deklareerimisperioodi võtab üliõpilane õpingukava koostamiseks ühendust kvaliteedi- ja analüüsiosakonnaga.

Õpingukava koostades tekkinud õppekava sisulistele küsimustele vastavad õppekavade juhid. Korralduslikes küsimustes saab abi kvaliteedi- ja analüüsiosakonnast.   

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?