E-õppeleping ehk OLA - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

E-õppeleping ehk OLA

E-õppeleping ehk OLA

Erasmus+ programmi raames välisriiki õppima suunduvad üliõpilased peavad täitma e-õppelepingu ehk OLA (Online Learning Agreement). Õppelepingus lepitakse lisaks õppeperioodile kokku väliskõrgkoolis sooritatav õppetöö ja väliskõrgkoolis läbitav õppetöö arvestamine Tallinna Tehnikakõrgkooli õppekava raames. Õppelepingu allkirjastavad osalev üliõpilane, TTK õppekava juht ning vastuvõtva väliskõrgkooli vastutav isik.

Välispraktikale suundujad täidavad õppelepingu paberkandjal. Vormi leiab siit.

E-õppelepingu OLA saad vormistada oma Erasmuse taotluse juures SoleMove keskkonnas. OLA loomise juhendi leiad siit.

E-õppelepingu saab täita peale Erasmuse taotluse heakskiitmist ning väliskõrgkoolist positiivse vastuse saamist.

OLA allkirjastab TTK poolt õppekava juht (nn responsible person).
Instituutide õppekavajuhtide kontaktid leiad siit.

NB! Enne OLA täitmist tuleb õppekava juhiga täpselt sisu läbi arutada, sest selle alusel toimub ainete ülekandmine pael välisõpinguid. Kui välisõpingute ajal tekib vajadus esialgu kokkulepitud õppeplaani muuta, tuleb muudatused fikseerida kirjalikult vormistades e-õppelepingu muudatuse (õppelepingu osas “During the Mobility”.)

Oma õppevaldkonna (Field of education) koodi leiad siit.

Kuidas OLA täita?

  • Enne OLA vormistamist küsi väliskõrgkoolist, kes on nende poolt kontaktisik ja OLA allkirjastaja, kelle kontaktid lepingusse lisada.
  • Vaata, et õpirände kuupäevad vastaksid väliskõrgkooli vastuvõtukirjas olevatele kuupäevadele. See info jagatakse OLAle automaatselt välisõppe avalduselt.
  • OLAsse tuleb märkida eelnevalt õppekava juhiga kokku lepitud kursused, mida väliskõrgkoolis läbitakse (Table A ehk Study program at the receiving institution) ning TTKs väliõpingute eest arvestavad ained (Table B ehk Recognition at the sending institution).
  • Välisõpingutel on vaja valida vähemalt 15 EAP eest aineid, kuid soovitav on saada kuni 30 EAP.
  • TTK ained peavad olema üliõpilase õppekava versioonis aktiivsed ning sooritamata. Ülekantavate ainepunktide kogumaht peab olema võrdväärne väliskõrgkoolis sooritatavate ainepunktide mahuga. Üle ei saa kanda rohkem ainepunkte, kui väliskõrgkoolis sooritatakse.
  • OLA allkirjastavad üliõpilane, TTK õppekava juht ning vastuvõtva kõrgkooli vastutav isik. On väga oluline eelnevalt väliskõrgkooliga täpsustada, kelle kontaktid tuleb OLA kinnitamiseks sisestada. Jälgi, et vormil on õiged isikud ning kontaktmeilid, sest neile saadetakse OLA allkirjastamiseks meili teel link.
  • Kui OLA on kõigi kolme osapoole poolt kinnitatud, on soovitatav sellest Erasmuse koordinaatorit teavitada.

NB! Õppelepingu sõlmimine elektrooniliselt on Erasmus+ programmi seatud tingimus. Kui väliskõrgkool pole tehniliselt valmis digitaalselt OLA kinnitama, saab õppelepingu erandlikult allkirjastada paberkandjal. Selleks saab SoleMOVE süsteemis vormistatud OLA alla laadida PDF formaadis, see välja trükkida ja lisada allkirjad paberil. Erasmuse programm aktsepteerib skaneeritud allkirju.

Enne välisõpingutele suundumist, tuleb teha avaldus välisõpilaseks määramiseks TAHVLis ning lisada sellesse välisõpingute ajal sooritatavad ja TTKsse ülekantavad ained vastavalt kinnitatud OLAle ning lisada juurde väliskõrgkooli vastuvõtukiri ja kolmepoolselt kinnitatud OLA koopia (lae PDF formaadis SoleMove keskonnast alla).

Õppelepingu muudatused

Välisõpingute alguses võib tekkida vajadus esialgu kokku lepitud õppelepingut muuta (nt mingit valitud ainet ei loete, tunniplaanis on kattuvused vms). Õppelepingu muudatused tuleb õppekava juhiga eelnevalt meili teel kokku leppida.

Õppelepingu muudatuse (Changes to the original proposed Learning Agreement) saab samuti vormistada SoleMove süsteemis oma algse õppelepingu juures, vajutades “Unlock” ning täites sarnaselt algsele õppelepingule nii A kui B tabel. Muudatused tuleb taas kolmepoolselt kinnitada.

Esialge õppeplaani muutumise korral on õppelepingu kirjalik muutmine kohustuslik, sest õppeleping kuulub ametlikult Erasmuse toetuslepingu juurde. Õppelepingus ja selle muudatuses kinnitatud õppeained peavad kokku langema väliskõrgkoolis sooritatud õppetulemuste tõendiga (Transcript of Records), st kavandatud ja sooritatud õppeainete nimekiri peavad kattuma.

Küsimuste korral saad abi Erasmuse koordinaatorilt: erasmus@tktk.ee.