Raamatukogu Tallinnas - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Raamatukogu Tallinnas

Raamatukogu Tallinnas

Lahtiolekuajad

E-N 8.30 – 18.00

R 8.30 – 16.30

Raamatukogu Tallinnas
raamatukogu@tktk.ee
666 4529
TLN-A002

Laenutamine

Raamatukogu võivad kohapeal kasutada kõik soovijad, kuid kojulaenutamisõigus on TTK üliõpilastel, töötajatel, õppejõududel, vilistlastel, välisüliõpilastel ja täienduskoolitustel osalejatel.

Laenutada saad isikut tõendava dokumendi alusel.


Laenutähtajad
Raamatud30 päeva, pikendamisvõimalus
Punase kleebisega raamatudkohalkasutus / kokkuleppel
Ajakirjad30 päeva

Tagastustähtaegu saad pikendada Minu ESTERis, raamatukogus kohapeal, e-posti või telefoni teel. Pikendada ja raamatuid laenata ei ole võimalik, kui tähtaeg on ületatud.


Järjekorda panemine ja reserveerimine

Välja laenatud raamatuid saad järjekorda panna ning kohal olevaid raamatuid reserveerida raamatukogus kohapeal, telefoni või e-posti teel.


Raamatute asendamine

Kaotatud või rikutud raamatu pead asendama sama või raamatukogu poolt valitud samaväärse raamatuga.

E-ressursid

Tallinna Tehnikakõrgkooli kaudu ligipääsetavad e-ressursid võimaldavad juurdepääsu e-raamatutele, e-ajakirjadele, standarditele, teaduslikele uuringutele ja Äripäeva toodetele.

Ligipääs e-ressurssidele on kõrgkooli arvutivõrgus.
Kõiki e-ressursse (va Eesti Standardimis-ja akrediteerimiskeskus) saad kasutada väljaspool kõrgkooli arvutivõrku kaugligipääsuga.

Kaugligipääsu (OpenVPN) seadistamise juhend : TTK-Moodle -> E-ressursside kaugligipääsu juhend (vali -Registreeri mind kursusele)

Cambridge Core
Cambridge Core on Cambridge’i Ülikooli kirjastuse akadeemilise sisu platvorm, kuhu on koondatud eelretsenseeritud teadusajakirjade täistekstid tehnika-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnast.

Lisaks e-ajakirjade lugemisele on võimalik avaldamistasuta avaldada teadustekste. Rahvusvaheliste väljaannete puhul peab autor olema vastutava autori rollis.
EBSCOhost
Multidistsiplinaarne täistekstiandmebaas, mis sisaldab täistekstiga ajakirju, sealhulgas üle 7300 vastastikuse eksperdihinnangu saanud ajakirja, lisaks monograafiaid, aruandeid, konverentsikogumikke jne.
Kasutamiseks väljaspool kõrgkooli arvutivõrku küsi salasõna raamatukogust.
Eesti Standardimis-ja akrediteerimiskeskus
Eesti standarditeks üle võetud Euroopa ja rahvusvahelisi standardid ning Euroopa standardilaadseid dokumendid. Lugeda ei saa ISO ja IEC standardeid, mis pole Eesti standarditeks üle võetud, ETSI standarditel põhinevaid Eesti standardeid, mille tekst on kättesaadav tasuta ETSI kodulehelt.
Ehituse teabevara
Äripäeva teabevaras käsitletakse ehitus­valdkonna regulatsiooni võimalikult arusaadavalt ja ajakohaselt. Siit leiad teavet ehitiste õiguslikust regulatsioonist, planeerimisest ja kasutamisest, nõuandeid, kuidas toimida ja millised sanktsioonid ootavad kohutustuste rikkumise korral. Käsitletakse ka tööohutust, tehnilisi norme ja muid ehitamisega seotud õiguslikke asjaolusid.
Teabevara täiendatakse iga kuu, et seadustes tehtud muudatused jõuaksid lugejateni.
Ehitusuudised.ee
Ehitusteemaliste äriuudiste teemaveeb, mis kajastab kõige olulisemat ehituses, kinnisvaras ja
materjalitööstuses. Veebilehelt leiab värskeid uudiseid, põnevaid intervjuusid, turuülevaateid,
edustrateegiaid, nõuandeid ja majandustulemusi nii Eestist kui ka välismaalt.
ETF-Net kartoteek
Kartoteek sisaldab ehitusalaseid juhendeid ja üldehituse RYL-käsiraamatuid ning seadusandlust. Juhendid on liigitatud teemade kaupa. Kartoteegile on ligipääs raamatukogu arvutitest.
Kasutamiseks vajalikku kasutajanime ja salasõna küsi raamatukogust.
Festart Dictionary Pro
Inglise-Eesti-Inglise sõnaraamat.
Kinnisvarauudised.ee
Teemaveeb kinnisvaravaldkonna turuülevaadetest, analüüsidest, edulugudest, sündmustest ja
suundumustest. Tähelepanu all on kinnisvaratehingud ja kommentaarid, uued lahendused,
strateegiad ning kasulikud nõuanded.
Logistika teabevara
Äripäeva teabevara tollikorraldusest, rahvusvahelistest tehingutest, toodete ja teenustega välisturule sisenemisest ning seal püsimisest. Kasutamiseks palju näiteid, kontroll-lehti ja lepingupõhjasid, kasulikke viiteid ja linke.
Logistikauudised.ee
Eesti juhtiv transpordi- ja logistikauudiste teemaveeb annab ülevaate valdkonna uudistest,
edulugudest ja plaanidest.
Oxford Academic Journals
Andmebaas sisaldab reaal-, meditsiini-, sotsiaal-, humanitaar- ja loodusteaduste e-ajakirju
Avalehelt saab infot otsida teemade kaudu või ajakirjade loendist.

Ülevaade ajakirjadest on andmebaasi avalehel -> Loetavad ajakirjad A-Z
ProQuest Ebook Central Academic Complete Collection
Multidistsiplinaarse sisuga teaduskirjanduse andmebaas. 
Väljaspool kõrgkooli arvutivõrku saad andmebaasi kasutada kasutajakonto olemasolul.

Konto loomise võimalused: 1) kõrgkooli arvutivõrgus 2) väljaspool kõrgkooli arvutivõrku taotle konto loomist (Request Account). Konto kinnitamine võib võtta kuni üks tööpäev.
ScienceDirect
E-ajakirjade andmebaas tehnika-, loodus-, meditsiini-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste alalt.

Erinevate valdkondadega saad tutvuda siin:
Loodus- ja tehnikateadused
Bioteadused
Meditsiiniteadused
Sotsiaal- ja humanitaarteadused
Scopus
Referaat- ja viitamisinfo andmebaas sisaldab eelretsenseeritud ajakirju, sh ka eestikeelseid. Multidistsiplinaarne andmebaas sobib kõikidele teaduritele ja üliõpilastele üle kogu maailma.
Taylor & Francis Online
Kõrgekvaliteedilised eelretsenseeritud e-ajakirjad teaduse, tehnoloogia ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste erialade juhtivatelt ekspertidelt. Andmebaasist leiab nii uusimaid kui ka enam kui 200 aasta taguseid uuringuid, mis on aktuaalsed ka tänapäeval.
Tootmise juhtimise teabevara
Äripäeva teabevara eesti- ja venekeelsest erialasest infost, mis on valminud koostöös ekspertidega. Antakse vastuseid praktilistele küsimustele ja vahendatakse edukate ettevõtete kogemusi, kuidas suurendada tootlikkust, tõhustada tarne- ja väärtus­ahelat, positsioneerida ettevõtet uutes majandus­oludes, tõsta ettevõtte kui terviku väärtust ja parandada konkurentsi­võimet.

Vaba või osaliselt piiratud juurdepääsuga e-ressursid

Digitaalarhiiv DIGAR
Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud järgmistele väljaannetele: e-raamatud, ajalehed, ajakirjad, kaartid, noodid, fotod, postkaartid, plakatid, illustratsioonid, audioraamatud ning muusikafailid.
DOAB
Kogukonnapõhine avatud juurdepääsuga andmebaas, mis pakub juurdepääsu teaduslikele, vastastikuse eksperdihinnangu saanud raamatutele.
DOAJ
Kogukonnapõhine avatud juurdepääsuga kvaliteetse sisuga ajakirjade andmebaas.
Eesti statistika andmebaas
Riikliku statistika andmebaas, millest leiab informatsiooni majanduse, rahvastiku ja sotsiaalelu valdkondades.
IntechOpen
Ülemaailmne ajakirjade ja raamatute andmebaas teaduse, tehnoloogia ja meditsiini valdkonnas, mis kajastab ka inseneridistsipliine.
ISE
Eesti suuremates raamatukogudes koostatav artiklite, ajakirjade, kogumike ja jätkväljaannete andmebaas, mida alates 2017. aastast täiendatakse valikuliselt.
Maa-ameti geoportaal
Portaal, mille kaudu avalikustatakse ja tehakse kättesaadavaks Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste ning teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute haldusalas olevad Eesti kaardid, kaardirakendused, ruumiandmed ja mitmesugused e-teenused.
Open Textbook Library
Avatud juurdepääsuga õpikute andmebaas erinevatest valdkondadest.
Riigi Teataja
Eesti Vabariigi ametlik väljaanne, mis pakub ajakohast õigusalast informatsiooni eelnõudest, seadustest, määrustest ning vabariigi valitsuse korraldustest.
SCIRP
Andmebaas pakub ligipääsu elektroonilistele ajakirjadele, konverentsi- ja teaduslikele kogumikele teaduse, tehnoloogia, äri, majanduse ja meditsiini valdkonnas.

E-ressursside kasutamist tutvustav kursus

TTK-Moodle keskkonnast leiad Tallinna Tehnikakõrgkooli liikmetele vabalt ligipääsetava kursuse Raamatukogu e-ressursside info ja videojuhendid (vali – Registreeri mind kursusele).

Kursusel tutvustatakse kõrgkooli kaudu ligipääsetavaid e-ressursse (andmebaasid, veebilehed, Äripäeva tooted, e-kataloogid ESTER ja RIKSWEB) ning raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid.

Tellitud perioodika

Ajalehed
Eesti Ekspress1 x nädalas+ veebiligipääs
LP1 x nädalas+ veebiligipääs
Maaleht1 x nädalas+ veebiligipääs
Postimees5 x nädalas
Sirp1 x nädalas+ vaba veebiligipääs
Õpetajate Leht1 x nädalas+ vaba veebiligipääs
Eestikeelsed ajakirjad
Autoleht1 x kahe nädala jooksul
Digi1 x kuus
Diivan10 x aastas (va jaan, juuli)
Eesti Loodus6 x aastas
Eesti Naine1 x kuus+ veebiligipääs
Ehitaja1 x kuusEhitusuudised.ee
EhitusEST5-6 x aastas+ vaba veebiligipääs
Elektriala8 x aastas
Geodeet1-2 x aastas
Investor Toomas1 x kahe kuu jooksul
Kodu & Ehitus : TM11 x aastas
Maakodu1 x kuus+ veebiligipääs
Maja1 x kvartalis
National Geographic Eesti1 x kahe kuu jooksul
Tehnikamaailm : TM1 x kuus
TööstusEST1 x kvartalis+ vaba veebiligipääs
Äripäev1 x kuus+ veebiligipääs
Võõrkeelsed ajakirjad
A+U Architecture and Urbanism1 x kuus
Arkkitehti6 x aastas+ veebiligipääs
Betoni1 x kvartalis+ vaba veebiligipääs
Burda : World of Fashion1 x kuus
El Croquis4 x aastas
Next Look Woman2 x aastas
Puu = Wood = Holz = Bois2 x aastas+ vaba veebiligipääs
Textile View Magazine (View)4 x aastas
The Architectural Review1 x kuus
Topos4 x aastas

Üliõpilaste lõputööd

2016. aastast on lõputööde digiversioonid TTK DSpace’s.

Raamatukogus kohapeal kasutamiseks on olemas järgmised lõputööd:

Raamatukogudevaheline laenutus (RVL)

Lugejatele

RVL kaudu saad tellida teistest Eesti (va Tallinn) raamatukogudest Tallinna Tehnikakõrgkooli kogudes puuduvaid raamatuid.

Raamatute leidumust saab kontrollida e-kataloogist ESTER.

Tellimuse täitmise tähtaeg on kuni nädal ja kulud tasub Tallinna Tehnikakõrgkool. Raamatu saabumisest raamatukokku antakse sulle teada e-posti või telefoni teel.

Tellimus saada e-posti aadressil raamatukogu@tktk.ee järgmiste andmetega:

 • Tellitava raamatu autor ja pealkiri
 • Raamatu ilmumisaasta
 • Tellija staatus (üliõpilane, õppejõud, töötaja)
 • Tellija ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (e-post, telefon)

Raamatukogudele

RVL teel saavad väljaspool Tallinna asuvad raamatukogud tellida oma lugejatele Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogust raamatuid.

RVL teel tellitud raamat tuleb tagasi saata kullerteenusega.

Tellimus saada e-posti aadressil raamatukogu@tktk.ee järgmiste andmetega:

 • Tellitava raamatu autor ja pealkiri
 • Raamatu ilmumisaasta
 • Raamatukogu nimi ja aadress
 • Kontaktisiku andmed (nimi, telefon, e-post)

RVLi kontaktisik – Inga Lehis, raamatukogu@tktk.ee, 666 4529

Printimine

Print in City on avalik prinditeenus, mille kasutamiseks loo konto ja seadetes lisa ID-kaardi / ühiskaardi number või genereeri PIN-kood.

Printimine Print in City keskkonnas
 • lae alla PDF-fail veebilehele ee.printincity.com
 • kanna oma kontole raha, ostes prindipilet lehelt kontojääk ja makse
 • vali printimise seadistused
 • vali prindipunktiks Tallinna Tehnikakõrgkool
Printimine raamatukogu arvutitest
 • vali menüüst File ⇒ Print (või Ctrl + P)
 • vali printerist Pilveprint Värviline Coloured või Pilveprint mustvalge Black and White.
 • klõpsa Print ja avanevas hüpikaknas Töö Kood sisesta ID-kaardi / ühiskaardi number või PIN-kood
Töö kättesaamiseks

Sisesta ID-kaart / ühiskaart printerisse või logi sisse PIN-koodiga.
Printerid asuvad raamatukogus ja 4. korrusel arhitektuuriinstituudis.

Probleemide tekkimisel täpsem info Print in City kodulehel.

Rühmaruumide reserveerimine

Rühmaruume on võimalik TTK liikmetel kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

Vabade rühmaruumide nägemiseks vali õppeinfosüsteemist Tahvel:
Tunniplaani vaatamine => RUUMID
TLN – ZEN
TLN – Klaas
TLN – Kell

Ruumi reserveerimiseks täida VORM.
Avalikult kasutatavad rühmaruumid Klaas ja Kell on soovitatav reserveerida päev enne kasutamist.

Rühmaruum ZEN, 4 kohta, sh 1 arvutitöökoht

Rühmaruum KLAAS, 9 kohta

Rühmaruum KELL, 7 kohta

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?