Erasmuse lühiajaline õpiränne - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Erasmuse lühiajaline õpiränne

Erasmuse lühiajaline õpiränne

Erasmuse programm toetab ka lühiajalisi õpirändeid, mille füüsiline osa peab kestma 5-30 järjestikkust päeva. Lühiajaline õpiränne saab toimuda vaid põimitud vormis, mis tähendab, et füüsilisele õpirändele lisanduma enne ja/või pärast kohustuslik virtuaalne osa ilma kestusnõudeta. Lühiajaliselt võib suunduda nii õppima kui praktikale.

Nõutud dokumendid

Lühiajalises õpirändes osalemiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus õpirände infosüsteemis SoleMove.

Sisse logimiseks vali rippmenüüst TTK University of Applied Sciences ning logi sisse TTK kasutajanime ja parooliga.
Kui need on ununenud, küsi abi it@tktk.ee.
SoleMove meiliteavitused saabuvad aadressilt noreply@solenovo.fi

 • Õppimise eesmärgil toimuva lühiajalise õpirände puhul vali taotlusvormiks: Short student exchange (Õige vorm on ingliskeelne)
 • Praktika eesmärgil toimuva lühiajalise õpirände puhul esimene taotlusvorm: Normal student exchange (Õige vorm on eestikeelne)
  *Praktikaettevõtte andmed tuleb ise lisada. Juhendi leiad siit.

Erasmuse programmiga seonduvalt on vaja vormistada ja esitada järgmised dokumendid:

Lühiajalised vahetusõpingud

 • Erasmuse e-õppeleping ehk OLA enne õpirände algust
 • välisõppesse vormistamise avaldus Tahvlis enne õpirände algust
 • õppeperioodi kinnituskiri pärast õpingute lõppu
 • õpisoorituse tõend (Transcript of Records) väliskõrgkoolilt pärast õpingute lõppu
 • Erasmuse tagasisidearuanne Participant Report pärast õpingute lõppu
 • VÕTA taotlus

Lühiajaline praktika

 • Erasmuse praktikaleping enne õpirände algust.
  NB! Märkida ära ka virtuaalse osa toimumisaega ja kirjeldus.
 • välisõppesse vormistamise avaldus Tahvlis enne õpirände algust
 • õnnetusjuhtumi ja vastutuskindlustus enne õpirände algust
 • praktikaperioodi kinnituskiri pärast praktika lõppu
 • Erasmuse tagasisidearuanne Participant Report pärast praktika lõppu
 • VÕTA taotlus

Lühiajalise õpirände jooksul peab üliõpilane sooritama õppetegevuse vähemalt 3 ECTS mahus.

Välisõpingute tunnustamine toimub läbi VÕTA taotluse, millele tuleb juurde lisada õpirände tõendusdokumendid. Taotluse esitaja kontrollib õppeinfosüsteemis, kas kõik tema sooritatud õppeainete tulemused on õiged. Ebaõigete või puudulike andmete korral tuleb pöörduda kvaliteedi ja analüüsiosakonda täienduste ja/või paranduste tegemiseks. VÕTA vormistamise juhendi leiab siit.

Toetused

Erasmuse toetus makstakse stipendiumina, mis on mõeldud toetuseks elamisega seotud kulude katmisel, mistõttu määratakse see vaid perioodiks, mil üliõpilane füüsiliselt teises riigis viibib. Arvestada tuleb õpirände miinimumkestuse nõuetega, mis lühiajalise õpirände puhul on 5 päeva. Maksimaalselt saab lühiajaline õpiränne kesta 30 päeva. Virtuaalse õppeperioodi eest toetust ei maksta, aga sellest osavõtt on osalejale kohustuslik.

Elamistoetus

Lühiajalise õpirände toetust makstakse vastavalt selle kestusele päevades.
Põhistipendiumi summad on järgmised *:

1.–14. päev – 79€/päev;
15.–30. päev – 56€/päev.

Vajadusel lisanduvad tavapärase reisiviisi korral kuni 2 reisipäeva (1+1) koos täiendava elamistoetusega.

*Toetused vastavalt 2024. aasta projektile. Kehtivad alates 2024/25 õa õppimise eesmärgil õpirändesse suundujatele.

Õpirände toetus arvutatakse vastavalt õpirände tegelikele kuupäevadele. Õpirände lõppedes tuleb esitada vastuvõtva asutuse esindaja poolt allkirjastatud kinnituskiri, millega kinnitakse õpirände periood.

Kui kõik õpirände lõpetamisega seotud dokumendid on esitatud ja toimingud on tehtud, on õpirände protsess lõpetatud. Kui aruandlus jääb õigeaegselt esitamata, siis tuleb kogu stipendiumi kõrgkoolile tagastada.


Reisitoetus

Kõik osalejad saavad ka reisitoetuse, mille määramise aluseks on Euroopa Komisjoni vahemaade kalkulaator.

Keskkonnasäästliku reisi toetust saab taotleda, kui kui suurem osa edasi-tagasi reisist (läbitud vahemaa) tehakse säästvaid transpordivahendeid kasutades. Säästvad transpordivahendid on jalgratas, buss, autoga koossõit ja rong. Keskkonnasäästliku reisiviisi alla ei kuulu lennu- või laevatransport, st nende transpordivahendite kasutamisel lisandub tavapärase reisiviisi toetussumma.

Säästvate transpordivahendite kasutamise korral tuleb tõendusdokumendina esitada reisitoetust saava isiku allkirjastatud kirjalik kinnitus. Säästva ühistranspordi kasutamise korral (buss, rong) ka piletite koopiad. Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud keskkonnasäästlikku reisiviisi mõlemal suunal, on kõrgkoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Reisi pikkus*Keskkonnasäästlik reisimineTavapärane reisimine
10–99 km56 eurot osaleja kohta28 eurot osaleja kohta
100–499 km285 eurot osaleja kohta211 eurot osaleja kohta
500–1999 km417 eurot osaleja kohta309 eurot osaleja kohta
2000–2999 km535 eurot osaleja kohta395 eurot osaleja kohta
3000–3999 km785 eurot osaleja kohta785 eurot osaleja kohta
4000–7999 km1188 eurot osaleja kohta1188 eurot osaleja kohta
8000 km või enam1735 eurot osaleja kohta1735 eurot osaleja kohta

Reisitoetus lisandub ka programmiriigist partnerriiki toimuva õpirände korral.

Keskkonnasäästlikult reisides on osalejal võimalik taotleda kokku kuni 6 reisipäeva (3+3) täiendavat elamistoetust, kui see on asjakohane.


Vähemate võimalustega osaleja lisatoetus

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes kuuluvad mõnda järgmisesse vähemate võimalustega osaleja gruppi:

 • saavad õpirände semestril või sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust riigilt või eritoetust Tallinna Tehnikakõrgkoolilt;
 • on alaealise lapse/laste vanemad;
 • on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 • on vähenenud töövõimega;
 • on tervislike erivajadustega või krooniliste haigustega.

Vähemate võimalustega osaleja lisatoetuse taotlemiseks edasta Erasmuse koordinaatorile sellekohane digiallkirjastatud kinnitus.

Ühekordne individuaalne lisatoetus vähemate võimalustega osalejale on

 • 5–14-päevase füüsilise õpirände perioodi puhul on 100€
 • 15–30-päevase perioodi puhul 150€

Eesti Vabariigi lisatoetus

Erasmuse õpirände toetusele lisandub ühekordselt Eesti Vabariigi lisatoetus summas 118 eurot.


Kaasamistoetus on reaalsetel kuludel põhinev toetus, mis on mõeldud sellistele osalejatele, kes ei saaks ilma täiendava rahalise toetuseta Erasmus+ õpirändes osaleda. Loe lisa siit.

Küsimuste korral kirjuta erasmus@tktk.ee.

Võimalused

Avanevatest Erasmuse lühiajalistest õpirände võimalustest õppimise eesmärgil teavitatakse üliõpilasi jooksvalt TTK kodulehe ja meiliteavituste kaudu.

Praktikakoht tuleb leida üliõpilasel endal.

International Perspectives on Sustainability and Climate Change

Mis? Humanitaar- ja majandusainete keskus korraldab Erasmus projekti “International Perspectives on Sustainability and Climate Change”
Millal? Õppenädal leiab aset 07.-11.10.2024, füüsilisele osale eelneb virtuaalne õpe 01.-06.10.2024
Kus? TTKs ja mujal Eestis
Kes? Koos TTK tudengitega osalevad üliõpilased Põhja-Makedooniast, Saksamaalt ja Portugalist! Mis see annab? Programmis osalemine annab 3 EAPi vabaõpingutena. Lisaks hulgaliselt häid teadmisi, oskusi ja elamusi.

Tahad osaleda? Anna osalemise huvist aegsasti märku, sest kohtade arv on piiratud.
Jaga oma e-posti aadressi siin 👉 https://forms.gle/p6HPYQHurvn2Stv46
Osalejad valitakse välja augustis.

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?