Reaalainete keskus - Tallinna Tehnikakõrgkool

Reaalainete keskus

Reaalainete keskus

Keskuse põhiülesanne on reaalainete õppe korraldamine ja läbiviimine TTK õppekavades ning osalemine kõrgkooli arendustöös.
Keskus pakub õpet matemaatika, füüsika, andme-ja tekstitöötluse, insenerigraafika, statistika, majandusmatemaatika ja programmeerimise valdkondades. Lisateavet valikainete kohta leiate lehelt – Reaalvalik.ee.
Reaalainete keskus juhib TTK Kõrgkoolididaktika uurimisrühma, mille peaeesmärk on toetada TTK õppejõudude arengut pedagoogika ja täiskasvanuhariduse valdkonnas. Uurimisrühmas on esindatud õppejõud kõikidest akadeemilistest struktuuriüksustest.
Keskus on avatud koostööks valdkondades, mida me õpetame ning didaktikavaldkonnas, samuti e-õppe arendamisel.

Keskuse juhataja on Oksana Labanova

Oksana Labanova
keskuse juhataja, Aasta õppejõud 2021
oksana.labanova@tktk.ee
666 4579
TLN-A314
CV-ETIS