Kasulik teada - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Kasulik teada

Kasulik teada

Kas iga semester on kohustuslik läbida 30 EAP, et taotleda tulemusstipendiumi?

Tulemusstipendiumi taotlemisel vaadatakse õppemahu täitmist kumulatiivselt. 

Kui üliõpilane saab esimesel semestril 24 EAP, siis ei saa ta kevadsemestril stipendiumi taotleda (õppekava täitmise protsent on 24/30=80%). 

Kui see sama esmakursuslane saab kevadsemestril 36 EAP, tuleb õppemahu täitmise protsent kahe semestri peale 100% (arvutuskäik: ainepunkte kahe semestri peale kokku on 24+36=60 EAP, nominaalne õppemaht on 2*30=60 EAP, õppemahu täitmise protsent on 60/60=100%). Sellisel juhul saab õppija järgmisel sügissemestril stipendiumi taotleda.

Kas tulemusstipendiumi taotlemisel lisadokumentide lisamine on kohustuslik?

Tulemusstipendiumi taotlemisel faili lisamine ei ole vajalik.

Kas võin taotleda tulemusstipendiumi, kui minu eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmine hinne on vähem kui 4.0?

Tulemusstipendiumi saavad taotleda ainult need üliõpilased, kelle eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4.0.

Kuidas koostatakse paremusjärjestus tulemusstipendiumi määramisel?

Tulemusstipendiumi määramisel koostatakse paremusjärjestus eelmise õpitud perioodi kaalutud keskmise hinde alusel iga instituudi taotlejate kohta eraldi.

Kas kaalutud keskmise hinde arvutamisel arvestatakse ka negatiivsed sooritused?

Tulemusstipendiumi korral KKH arvutamisel negatiivseid sooritusi ei arvestata.

Mis vahe on keskmisel hindel ja kaalutud keskmisel hindel?

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel võetakse arvesse nii eksamite hinded kui ka nende ainete eest saadud ainepunktid. Suurema mahuga aine hindel on suurem kaal. 

Näide:

Ott ja Kertu läbivad õppeaine “Rakendusfüüsika”, mis annab 6 EAP. Ott saab eksamil 5 ja Kertu saab 3. Mõlemad osalevad ka ainel “Keskkonnaeetika”, mis annab 3 EAP. Ott saab eksamil 3 ja Kertu saab 5.

Keskmine hinne oleks mõlemal 4,0: (5+3)/2 = 4.

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel võetakse arvesse ainepunktide arv: (hinne * ainepunktid) / ainepunktide koguarv.

Ott: (5*6+3*3)/9 = 4,33

Kertu (3*6+5*3)/9 =  3,67

Kui suures mahus peab õppekava vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemiseks olema täidetud?

Vajaduspõhise õppetoetuse ja vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel peab õppekava mahu täitmise protsent olema vähemalt 75% (100% on 30 EAP semestri kohta).

Mida teha, kui edu.ee portaalis on kuvatud vale õppekava täitmise protsent?

Sellisel juhul tuleb pöörduda kvaliteedi- ja analüüsiosakonda e-posti aadressil ope@tktk.ee.

Mis dokumendid on vaja lisada vajaduspõhise eritoetuse taotlusele?

Taotlusele peavad olema lisatud dokumendid, mis tõendavad taotlemise tingimuste täitmist:

  • vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljavõte haridusportaalist www.edu.ee);
  • perekonnaliikmete koosseis koos palgaandmetega (väljavõte haridusportaalist www.edu.ee – “Taotlus”);
  • vajaduspõhise eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme kuu sissetulekute tõendid (väljatrükk e-maksuametist www.emta.ee).
Olen taotlenud vajaduspõhist toetust, aga sain jaatava vastuse, mille summaks on 75€ mitte 135€. Kas sellisel juhul saab taotleda kooli poolt toetust juurde, kui oli jaatav vastus?

Vajaduspõhist eritoetust on võimalus taotleda ainult nendel üliõpilastel, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest (www.edu.ee) ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri.

Kas stipendiume ja toetusi võib koos saada?

Jah, stipendiumi ja toetust võib koos saada. Näiteks võib õppija saada vajaduspõhist eritoetust ja tulemusstipendiumi koos. Ei ole võimalik ühtaegu saada vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

Mis on õppekava nominaalkestus?

Õppekava nominaalkestus on õppekava läbimiseks kehtestatud aeg. Akadeemilise puhkuse ajaks nominaalkestuse arvestamine peatub.

Ma olen sessioonõppe tudeng, kas võin tulemusstipendiumi taotleda?

Tulemus- ja erialastipendiumi võivad taotleda ka sessioonõppe tudengid.

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?