Akadeemiline puhkus - Tallinna Tehnikakõrgkool

Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on üliõpilase ajutine vabastamine õppetööst tema sooviavalduse põhjal.

Akadeemilise puhkuse ajal ei viida üliõpilasi üle järgmise aasta üliõpilaseks ega hinnata õppekava järgi täitmisele kuuluva õppe mahtu. Üliõpilase nominaalne õppeaeg lükkub puhkusel oldud aja võrra edasi.

Akadeemilist puhkust reguleerib õppekorralduseeskirja punkt 28.


Akadeemiline puhkus omal soovil

Akadeemilist puhkust omal soovil võimaldatakse üliõpilasele ühel korral nominaalse õppeaja jooksul kuni üks aasta alates esimese õppeaasta teisest semestrist.

Omal soovil akadeemilise puhkuse saamiseks esitab üliõpilane avalduse õppeinfosüsteemis Tahvel sügissemestril hiljemalt 15. septembriks või kevadsemestril hiljemalt 15. veebruariks. Ennetähtaegselt katkestatakse akadeemiline puhkus üliõpilase avalduse alusel.

Akadeemilisel puhkusel viibides on üliõpilasel õigus täita õppekava. Ainetele registreerimiseks tuleb võtta ühendust kvaliteedi- ja analüüsiosakonnaga.

Omal soovil akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub. Ravikindlustuse tingimustega saab täpsemalt tutvuda Eesti Haigekassa koduleheküljel.

Akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel

Tervislikel põhjustel akadeemilist puhkust võimaldatakse üliõpilasele kuni kaheks aastaks alates esimesest semestrist.

Akadeemilise puhkuse saamiseks tervislikel põhjustel esitab üliõpilane avalduse õppeinfosüsteemis Tahvel ning lisab sinna arstitõendi, kus on kirjas millisel ajavahemikul õppija akadeemilist puhkust vajab. Ennetähtaegselt katkestatakse antud akadeemiline puhkus üliõpilase avalduse ja arstitõendi alusel.

Akadeemilisel puhkusel viibides on üliõpilasel õigus täita õppekava. Ainetele registreerimiseks tuleb võtta ühendust kvaliteedi- ja analüüsiosakonnaga.

Ravikindlustuse tingimustega akadeemilise puhkuse ajal saab täpsemalt tutvuda Eesti Haigekassa koduleheküljel.

Akadeemiline puhkus alla 3-aastase lapse hooldamiseks

Akadeemilist puhkust alla 3-aastase lapse hooldamiseks võimaldatakse üliõpilasele kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni alates esimesest semestrist.

Akadeemilise puhkuse saamiseks esitab üliõpilane avalduse õppeinfosüsteemis Tahvel ning lisab sinna lapse sünnitõendi. Ennetähtaegselt katkestatakse akadeemiline puhkus üliõpilase avalduse alusel.

Akadeemilisel puhkusel viibides on üliõpilasel õigus täita õppekava. Ainetele registreerimiseks tuleb võtta ühendust kvaliteedi- ja analüüsiosakonnaga.

Ravikindlustuse tingimustega akadeemilise puhkuse ajal saab täpsemalt tutvuda Eesti Haigekassa koduleheküljel.

Akadeemiline puhkus aja- või asendusteenistuse puhul

Akadeemilist puhkust aja- või asendusteenistuse korral antakse kuni üheks aastaks alates esimesest semestrist.

Akadeemilise puhkuse saamiseks esitab üliõpilane avalduse õppeinfosüsteemis Tahvel ning lisab sinna teatise aja- või asendusteenistusse kutsumisest.

Akadeemilisel puhkusel viibides on üliõpilasel õigus täita õppekava. Ainetele registreerimiseks tuleb võtta ühendust kvaliteedi- ja analüüsiosakonnaga.

Ravikindlustuse tingimustega akadeemilise puhkuse ajal saab täpsemalt tutvuda Eesti Haigekassa koduleheküljel.