Õpinõustamine - Tallinna Tehnikakõrgkool

Õpinõustamine

Õpinõustamise käigus leitakse lahendused üliõpilase õppetööga seotud küsimustele. Õpinõustamise eesmärgiks on toetada üliõpilasi nende õpingutes. Tudengeid nõustavad õppekavade juhid, õppekorralduse spetsialistid ja instituutide juhiabid.

  1. Millistes küsimustes pöörduda õppekorralduse spetsialisti poole ja kust neid leida?

Õppekorralduse spetsialistid asuvad kvaliteedi- ja analüüsiosakonnas (ruum 102, Mõdrikul ruum A205). Õppekorralduse spetsialistid nõustavad tudengeid õppetöö korralduslikes küsimustes (õpingukava, tõendite taotlemine, akadeemiline puhkus jm). Küsimuste korral kirjuta e-postiaadressil ope@tktk.ee.

Tunniplaani ja välisõpingute kavandamisel saad abi õppeosakonnast

2. Kes on õppekava juht, mida ta teeb ja kust teda leida?

Õppekava juhi poole pöördu siis, kui vajad abi seoses õppekava täitmisega tekkinud küsimustele vastuste leidmisel, nt valikainete valimine, kohustuslikud eeldusained ja varasemate õpingute arvestamine. Oma aines nõustavad üliõpilasi kõik TTK õppejõud. 

Instituutide juhiabide ja õppekavade juhtide kontakte näed allpool.

3. Kes on VÕTA nõustaja, mida ta teeb ja kust teda leida?

Igal õppekaval on oma VÕTA nõustaja-hindaja, kelle toel saavad üliõpilased vormistada taotluse varasemate õpingute ja töökogemuse kaudu läbitud õpingute arvestamiseks.

VÕTA nõustaja poole pöördu siis, kui vajad abi seoses:

  • oma võimaluste täpsustamisega VÕTA taotlemisel;
  • taotlemise protsessiga (VÕTA kord ja tingimused);
  • oma tegelike teadmiste ja oskuste kaardistamise ja selgemini sõnastamise ning eneseanalüüsiga;
  • taotlemise protsessis tõendusmaterjali kogumisega;
  • taotluse koostamise ja esitamisega (taotlusvormid).

Loe täpsemalt VÕTAst siit.

Arhitektuuriinstituudi kontaktid
Kristina Aimla-Volkov
juhiabi
kristina.aimla@tktk.ee Tel: 666 4543 ruum: TLN-A425
Hindrek Kesler
direktor, rakendusarhitektuuri õppekava juht
hindrek.kesler@tktk.ee Tel: 666 4542 ruum: TLN-A425
Ehitusinstituudi kontaktid
Kaidi Laks
juhiabi
kaidi.laks@tktk.ee Tel: 666 4547 ruum: TLN-A214
Anti Hamburg
juhtivlektor, hoonete ehituse õppekava juht
anti.hamburg@tktk.ee Tel: 666 4550 ruum: TLN-A215 CV-ETIS
Anneli Ramjalg
lektor
anneli.ramjalg@tktk.ee Tel: 666 4549 ruum: TLN-A214 CV-ETIS
Leena Paap
lektor, kinnisvara korrashoiu õppekava juht
leena.paap@tktk.ee Tel: 666 4551 ruum: TLN-A216 CV-ETIS
Raivo Ranne
juhtivlektor, rakendusgeodeesia õppekava juht
raivo.ranne@tktk.ee Tel: 666 4551 ruum: TLN-A216 CV-ETIS
Tarvo Mill
professor, teedeehituse õppekava juht
tarvo.mill@tktk.ee Tel: 666 4552 ruum: TLN-A212 CV-ETIS
Logistikainstituudi kontaktid
Marju Viitmann
juhiabi
marju.viitmann@tktk.ee Tel: 666 4566 ruum: TLN-A124
Kati Nõuakas
instituudi direktori kt, juhtivlektor, transpordi ja logistika õppekava juht, Aasta õppejõud 2019
kati.nouakas@tktk.ee Tel: 666 4567 ruum: TLN-A124 CV-ETIS
Sven Kreek
juhtivlektor, transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juht
sven.kreek@tktk.ee ruum: TLN-A131 CV-ETIS
Eduard Ševtšenko
külalisprofessor, ostu- ja hankekorralduse õppekava juhi kt
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi kontaktid
Helina Prints
juhiabi
helina.prints@tktk.ee Tel: 666 4561 ruum: TLN-A114
Oliver Kalda
juhtivlektor, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juht
oliver.kalda@tktk.ee Tel: 666 4573 ruum: TLN-A118 CV-ETIS
Jaak Lavin
külalislektor, tootmise ja tootmiskorralduse õppekava juhi kt
jaak.lavin@tktk.ee ruum: TLN-A114 CV-ETIS
Anna Truver
külalisõpetaja, tööstustehnoloogia ja turunduse õppekava juhi kt
anna.truver@tktk.ee ruum: TLN-A114
Teele Peets
lektor, moetööstuse õppekava juht, rõivaste tehnilise disaini õppesuuna juht
teele.peets@tktk.ee Tel: 666 4563 ruum: TLN-A415
Merje Beilmann
lektor, moetööstuse õppekava tehnoloogia ja tootearenduse õppesuuna juht
merje.beilmann@tktk.ee Tel: 666 4562 ruum: TLN-A414 CV-ETIS
Evelin Vaab
instituudi direktor, moetööstuse õppekava ressursikorralduse õppesuuna juht
evelin.vaab@tktk.ee Tel: 666 4560 ruum: TLN-A414
Tehnikainstituudi kontaktid
Kaja Lattu
juhiabi
kaja.lattu@tktk.ee Tel: 666 4555, 5557 4657 ruum: TLN-A224
Henri Vennikas
juhtivlektor, autotehnika õppekava juht
henri.vennikas@tktk.ee Tel: 666 4558 ruum: TLN-A229 CV-ETIS
Kristo Vaher
külalislektor, elektritehnika õppekava juht
kristo.vaher@tktk.ee ruum: TLN-B213 CV-ETIS
Tavo Kangru
professor, masinaehituse õppekava juht
tavo.kangru@tktk.ee Tel: 666 4556 ruum: TLN-A224; TLN-C107 CV-ETIS
Samo Saarts
lektor, robotitehnika õppekava juht
samo.saarts@tktk.ee ruum: TLN-B202 CV-ETIS
Teenusmajanduse instituudi kontaktid
Pille Koit
õppekorralduse spetsialist
pille.koit@tktk.ee Tel: 329 5962 ruum: MDR-A108; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
Heve Kirikal
lektor, kaubandusökonoomika õppekava juht
heve.kirikal@tktk.ee Tel: 329 5964 ruum: MDR-A104; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
Helle Noorväli
instituudi direktor, kaasprofessor, majandusarvestuse õppekava juht
helle.noorvali@tktk.ee Tel: 329 5952 ruum: MDR-A207; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
Heli Freienthal
lektor, teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise õppekava juht
heli.freienthal@tktk.ee Tel: 329 5961 ruum: MDR-A121; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
Helen Kool
lektor, sotsiaaltöö õppekava juht, Aasta õppejõud 2020
helen.kool@tktk.ee Tel: 329 5975 ruum: MDR-G203; Tiigivahe tee 1, Mõdriku, Lääne-Virumaa
Virve Transtok
lektor, ärijuhtimise õppekava juht
virve.transtok@tktk.ee Tel: 329 5962 ruum: MDR-A108; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa