Õpinõustamine - Tallinna Tehnikakõrgkool

Õpinõustamine

Õpinõustamine

Õpinõustamise käigus leitakse lahendused üliõpilase õppetööga seotud küsimustele. Õpinõustamise eesmärgiks on toetada üliõpilasi nende õpingutes. Tudengeid nõustavad õppekavade juhid, õppekorralduse spetsialistid ja instituutide juhiabid.

  1. Millistes küsimustes pöörduda õppekorralduse spetsialisti poole ja kust neid leida?

Õppekorralduse spetsialistid asuvad kvaliteedi- ja analüüsiosakonnas (ruum 102, Mõdrikul ruum A205). Õppekorralduse spetsialistid nõustavad tudengeid õppetöö korralduslikes küsimustes (õpingukava, tõendite taotlemine, akadeemiline puhkus jm). Küsimuste korral kirjuta e-postiaadressil ope@tktk.ee.

Tunniplaani ja välisõpingute kavandamisel saad abi õppeosakonnast

2. Kes on õppekava juht, mida ta teeb ja kust teda leida?

Õppekava juhi poole pöördu siis, kui vajad abi seoses õppekava täitmisega tekkinud küsimustele vastuste leidmisel, nt valikainete valimine, kohustuslikud eeldusained ja varasemate õpingute arvestamine. Oma aines nõustavad üliõpilasi kõik TTK õppejõud. 

Instituutide juhiabide ja õppekavade juhtide kontakte näed allpool.

3. Kes on VÕTA nõustaja, mida ta teeb ja kust teda leida?

Igal õppekaval on oma VÕTA nõustaja-hindaja, kelle toel saavad üliõpilased vormistada taotluse varasemate õpingute ja töökogemuse kaudu läbitud õpingute arvestamiseks.

VÕTA nõustaja poole pöördu siis, kui vajad abi seoses:

  • oma võimaluste täpsustamisega VÕTA taotlemisel;
  • taotlemise protsessiga (VÕTA kord ja tingimused);
  • oma tegelike teadmiste ja oskuste kaardistamise ja selgemini sõnastamise ning eneseanalüüsiga;
  • taotlemise protsessis tõendusmaterjali kogumisega;
  • taotluse koostamise ja esitamisega (taotlusvormid).

Loe täpsemalt VÕTAst siit.

Arhitektuuriinstituudi kontaktid
Kristina Aimla-Volkov
juhiabi
kristina.aimla@tktk.ee
666 4543
TLN-A425
Hindrek Kesler
direktor, rakendusarhitektuuri õppekava juht
hindrek.kesler@tktk.ee
666 4542
TLN-A425
Ehitusinstituudi kontaktid
Kaidi Laks
juhiabi, aasta tugitöötaja 2022
kaidi.laks@tktk.ee
666 4547
TLN-A214
Anti Hamburg
direktor, professor
anti.hamburg@tktk.ee
666 4546
TLN-A214
CV-ETIS
Anneli Ramjalg
juhtivlektor
anneli.ramjalg@tktk.ee
666 4549
TLN-A214
CV-ETIS
Leena Paap
lektor, kinnisvara korrashoiu õppekava juht
leena.paap@tktk.ee
666 4551
TLN-A217
CV-ETIS
Raivo Ranne
juhtivlektor
raivo.ranne@tktk.ee
666 4551
TLN-A217
CV-ETIS
Tarvo Mill
professor, teedeehituse õppekava juht
tarvo.mill@tktk.ee
666 4552
TLN-A218
CV-ETIS
Logistikainstituudi kontaktid
Marju Viitmann
juhiabi
marju.viitmann@tktk.ee
666 4566
TLN-A124
Heiti Mering
külalisõpetaja
Sven Kreek
juhtivlektor, transpordi- ja liikluskorralduse õppekava juht
Eduard Ševtšenko
professor, ostu- ja hankekorralduse õppekava juht
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi kontaktid
Helina Prints
juhiabi
helina.prints@tktk.ee
666 4561
TLN-A114
Karin Lindroos
külalislektor
Jaak Lavin
juhtivlektor, tootmise ja tootmiskorralduse õppekava juht
jaak.lavin@tktk.ee
5699 3449
TLN-A114
CV-ETIS
Anna Truver
külalislektor, tööstustehnoloogia ja turunduse õppekava juhi kt
Teele Peets
lektor, moetööstuse õppekava juht, rõivaste tehnilise disaini õppesuuna juht
teele.peets@tktk.ee
666 4563
TLN-A415
CV-ETIS
Merje Beilmann
lektor, moetööstuse õppekava tehnoloogia ja tootearenduse õppesuuna juht
Evelin Vaab
instituudi direktor, moetööstuse õppekava ressursikorralduse õppesuuna juht
evelin.vaab@tktk.ee
666 4562
TLN-A414
Tehnikainstituudi kontaktid
Kaja Lattu
juhiabi
kaja.lattu@tktk.ee
666 4555, 5557 4657
TLN-A224
Henri Vennikas
juhtivlektor, autotehnika õppekava juht
henri.vennikas@tktk.ee
666 4558
TLN-A229
CV-ETIS
Kristo Vaher
juhtivlektor, robotitehnika õppekava juht
Tavo Kangru
professor, masinaehituse õppekava juht
tavo.kangru@tktk.ee
666 4556
TLN-A224; TLN-C107
CV-ETIS
Andrei Rudz
külalislektor, elektritehnika õppekava juhi kt
andrei.rudz@tktk.ee
666 4557
TLN-A230
Teenusmajanduse instituudi kontaktid
Pille Koit
õppekorralduse spetsialist
pille.koit@tktk.ee
329 5962
MDR-A108; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
Heve Kirikal
juhtivlektor, kaubandusökonoomika õppekava juht
heve.kirikal@tktk.ee
329 5964
MDR-A104; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
CV-ETIS
Liina Maasik
juhtivlektor, majandusarvestuse õppekava juht
liina.maasik@tktk.ee
329 5964
MDR-A104; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
CV-ETIS
Heli Freienthal
juhtivlektor, teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise õppekava juht
heli.freienthal@tktk.ee
329 5961
MDR-A121; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
CV-ETIS
Helen Kool
juhtivlektor, sotsiaaltöö õppekava juht, Aasta õppejõud 2020
helen.kool@tktk.ee
329 5975
MDR-G203; Tiigivahe tee 1, Mõdriku, Lääne-Virumaa
CV-ETIS
Virve Transtok
lektor, ärijuhtimise õppekava juht
virve.transtok@tktk.ee
329 5962
MDR-A108; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
CV-ETIS