Erivajadusega üliõpilaste nõustamine - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Erivajadusega üliõpilaste nõustamine

Erivajadusega üliõpilaste nõustamine

Tallinna Tehnikakõrgkool lähtub sellest, et kõigil peab olema ligipääs võimetekohasele haridusele. Toetame üliõpilasi, kelle erivajadus on tingitud puudest ning kes seetõttu vajavad kõrvalabi, juhendamist, erivahendeid või -tingimusi. Erivajadustega üliõpilastena mõistetakse üliõpilasi, kelle füüsiline või psühhosotsiaalne erivajadus toob kaasa vajaduse teha kohandusi ainekorralduses või õpikeskkonnas, et tagada igale õppijale võimalus maksimaalseks osaluseks õppeprotsessis ja individuaalseks arenguks.

Kõrgkool saab toetada tudengeid, kes annavad oma erivajadusest teada kõrgkooli sisseastumisel ja kursuse kestuse ajal. Õppetöös kohanduste tegemise vajaduse korral on soovitatav juba enne semestri algust oma instituudiga ühendust võtta. Sel juhul saab varakult paika panna vajamineva toe ulatuse ja kestuse. Soovi korral võid kohanduste tegemiste võimaluste arutamiseks pöörduda ka ainet õpetava õppejõu poole.

Erivajadusega üliõpilaste nõustamine on TTK-s korraldatud järgmiselt. 

  1. Kui vajad infot sisseastumise ja õppimisvõimaluste kohta, pöördu vastuvõtuspetsialisti poole: telefon +372 666 4521, vastuvott@tktk.ee.
  2. Kui oled erivajadusega õppija ja soovid kohandusi õppekeskkonnas ja -tingimustes, siis palun teavita sellest õppeaasta alguses oma instituudi juhiabi, õppekorralduse spetsialisti või õppejõudu ning saame sulle vajadusel sobivamaid lahendusi leida. Instituutide kontaktid
  3. Sisseelamise ja kohanemisega seotud teemade puhul võid pöörduda psühholoogilise nõustaja poole: kontaktid

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi taotlusvoorud on avatud kaks korda aastas. Taotluse saad esitada semestri alguses haridus- ja noorteameti taotluskeskkonna kaudu.

Lisainfo: kadri.kaldre@harno.ee, tel +372 5359 8493

Vaata olulist infot ka sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu erivajadustega tudengite infolehest SIIN

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?