Kasulik teada - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Kasulik teada

Kasulik teada

Õppepuhkus

Vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele võib töötav üliõpilane taotleda tööandjalt õppepuhkust.

Õppepuhkust saab:

 • kuni 30 päeva kalendriaasta jooksul tasemeõppes osalemiseks (20 päeva eest säilitatakse keskmine töötasu, 10 päeva on tasustamata);
 • kuni 15 päeva tasemeõppe lõpetamiseks.

Õppepuhkuse taotlemisel tuleb esitada tööandjale õppimistõend, mille saab üliõpilane tellida õppeinfosüsteemist Tahvel.

Loe lisaks Täiskasvanute koolituse seadusest.

Tõendite tellimine

Õppimistõendi koheseks saamiseks logi sisse haridusportaal.edu.ee ning “Õpingud” jaotusest saad alla laadida haridus- ja teadusministeeriumi digitempliga faili.

Õppeinfosüsteemist Tahvel saad tellida järgnevaid tõendeid:

 • sessioonide tõend – tõendab kavandatud õppetöö toimumise aegu;
 • õpisoorituste tõend – tõendab õppeainete läbimist;
 • õppimistõend – tõendab õppimist õppeasutuses.

Tõendi tellimiseks Tahvlist vali “Dokumendid” → “Tõendid” → “Telli tõend”. Lahtrisse “Kellele” märgitakse vajadusel tõendi saava ettevõtte/asutuse nimi. Õppeinfosüsteemist tellitud tõendi vormistab ja allkirjastab õppekorralduse spetsialist ning saadab selle ametlikule e-posti aadressile.

Tahvlist tõendi tellimise protsessi tutvustab alljärgnev videojuhis:

Ravikindlustus

Kõigil üliõpilastel kehtib alates immatrikuleerimisest Eesti Haigekassa ravikindlustus, seega ei ole vaja ise end haigekassas arvele võtta.

Omal soovil võetud akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub.

Ravikindlustus kehtib kolm kuud pärast ülikooli lõpetamist ja üks kuu pärast seda, kui üliõpilane on eksmatrikuleeritud kõrgkooli lõpetamata. Ajateenistuses viibimise ajaks peatub koolipoolne ravikindlustus.

Lisainfo: Haigekassa kodulehel või haigekassa infotelefonil 16363.

Eksmatrikuleerimine

Eksmatrikuleerimine on üliõpilase kõrgharidustaseme õppest väljaarvamine. 

Üliõpilane eksmatrikuleeritakse omal algatusel kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse õppeinfosüsteemis Tahvel. Avalduses tuleb märkida eksmatrikuleerimise põhjus (eriala sobimatus, majanduslikud põhjused, teise kõrgkooli õppima suundumine vms).

Kõrgkooli algatusel eksmatrikuleeritakse üliõpilased, kes:

 • on täitnud õppekava täies mahus (lõpetamine);
 • ei ole täitnud õppekava ettenähtud mahus või on oluliselt rikkunud õppekorralduse tingimusi ja korda.

Loe täpsemalt Õppekorralduseeskirja punktist 29.

Tagasiside

Üliõpilastelt kogutakse tagasisidet õppeinfosüsteemis Tahvel järgnevatel teemadel:

 • esmakursuslaste vastuvõtu korraldus ja kõrgkooli sisseelamine;
 • tagasiside õppeainetele ja õppejõududele iga semestri lõpus;
 • õppekorraldus ja õpikeskkond.

Saadud tulemusi kasutatakse parendustegevusteks, näiteks õppekorralduse muutmiseks. 

Küsitlustele vastamisega saavad üliõpilased anda oma panuse kõrgkooli ja õppeprotsessi arendamiseks.

Üliõpilane, kasuta oma häält!

Ajateenistuskohustus

Ajateenistusse kutse saanud üliõpilane saab ise valida, millal ta ajateenistusse asub, kuid see peab toimuma kolme aasta jooksul kõrgkooli vastuvõtmisest alates, kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, millal üliõpilane saab 23-aastaseks.

Ajateenistuskohustuse edasilükkamiseks tuleb kaitseressursside ametile esitada vastav avaldus hiljemalt 15. septembriks.

Kui avaldust ei esitata, käsitletakse seda kui üliõpilase valmisolekut minna ajateenistusse lähtuvalt kaitseressursside ameti esitatud ajast. Sellest tulenevalt võib ette tulla, et üliõpilane kutsutakse ajateenistusse keset õppeaastat.

Ajateenistuse ajaks tuleb üliõpilasel vormistada end akadeemilisele puhkusele. 

Kuni immatrikuleerimiseni tuleb esitada kaitseväeteenistusse kutsumise otsus e-postiaadressile ope@tktk.ee. Pärast immatrikuleerimist saab akadeemilise puhkuse avalduse esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.  

Lisainfo Kaitseressursside ameti kodulehel 

Veebitunni reeglid

Veebiloengu toimumise aeg ja koht 

 • Veebitunde viiakse läbi tunniplaani alusel. Veebitunni lingi sisestab õppejõud e-kursusele. E-kursuse puudumisel sisestab õppejõud lingi õppeinfosüsteemi Tahvel. 

Veebiloengu alustamine 

 • Veebitundi alustatakse kokkulepitud ajal, ei hilineta. Veebitundi sisenetakse mõni minut enne tunni algust, et jõuda kontrollida või seadistada mikrofoni ja kaamerat.  
 • Veebitundi logitakse sisse oma nimega (ees-ja perekonnanimi), Google Meeti ja MS Teamsi ka TTK kasutajakontoga. 

Kaamera ja taustapilt 

 • Mikrofon lülitatakse üldjuhul välja.  
 • Kaamerat kasutatakse vastavalt õppijate ja õppejõu kokkuleppele. 
 • Soovitav on kasutada virtuaalset tausta, et tähelepanu ei hajuks.   
 • Tunni ajaks lülitatakse muud segajad välja, et ei tekiks kajaefekti ega hajuks tähelepanu.  

Salvestamine ja jagamine 

 • Veebiloenguid ei salvestata, kui õppijad ja õppejõud ei ole kokku leppinud teisiti.  
 • Veebitunni linki ei jagata kõrvaliste isikutega. 
 • Tundide salvestuste või õppeülesannete käigus loodud materjale ei jagata ega tehta mingil moel avalikuks ilma sellel olevate ja/või materjali loonud isikute nõusolekuta.  

Viisakusreeglid 

 • Kaasosalejate vastu ollakse viisakas nii oma välimuse kui ka käitumise osas. 
 • Veebitunnis tegeletakse ainult õppetööga. 
Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?