Psühholoogiline nõustamine - Tallinna Tehnikakõrgkool

Psühholoogiline nõustamine

Kes on psühholoogiline nõustaja?

Psühholoogiline nõustaja on saanud erialase väljaõppe selleks, et toetada kliente vaimse tervise edendamisel. Nõustaja on oma tegevuses erapooletu ja talle nõustamise käigus avaldatu jääb konfidentsiaalseks.

Mida psühholoogiline nõustaja teeb?

Psühholoogiline nõustaja aitab sul toime tulla igapäevaelumuredega. Selleks võivad olla nt enesearenguteemad, mina-käsitlus, meeleoluhäired, ootamatud elusündmused, suhteprobleemid, lähisuhted jms. Nõustaja aitab teadvustada ja sõnastada probleemi olemust ning koostöös nõustatavaga püütakse leida parim lahendus.

Kust leiad psühholoogilise nõustaja?

Tehnikakõrgkooli peamajas Tallinnas toimub nõustamine ruumides A328 ja raamatukogus Zen-ruumis.

Palun lepi kohtumise aeg kokku e-posti teel.

Nõustamine on tudengile TASUTA. 

TTK psühholoogiliste nõustajate kontaktid leiad siit:

Anneli Kaldoja
lektor
anneli.kaldoja@tktk.ee Tel: 666 4577 ruum: TLN-A324 CV-ETIS
Raili Juurikas
juhtivlektor
raili.juurikas@tktk.ee Tel: 666 4577 ruum: TLN-A324 CV-ETIS

Vaimse tervise toetamise võimalused

  • 24 h tasuta erakorraline abi: psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas, Paldiski mnt 52, tel +372 617 2650
  • Kriisiabi
    • Tasuta kriisiinfotelefon 1247 pakub ka psühholoogilist esmaabi.
    • Psühholoogilise kriisiabi telefon: +372 631 4300 (E–N 15–19, R 15–18); eluliin.ee
  • Tasuta hingehoiutelefon: 116 123; hingehoid.ee
  • Peaasi.ee: 16–26aastastele noortele tasuta vaimse tervise nõustamine (otse või videosilla teel; e-nõustamine ja eneseabimaterjalid).
  • Ohvriabi kriisitelefon: 116 006 (24 h, tasuta); www.palunabi.ee

Põnevat vaimse tervise teemalist kuulamist