Prindi

Nõustamine

Õpinõustamine
Õpinõustamise käigus leitakse lahendused üliõpilaste õppetööga seotud küsimustele. Tudengeid nõustavad õppekavajuhid, õppekorralduse spetsialistid ja instituutide juhiabid.
Loe lähemalt siit

Tudengilt-tudengile
Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja toetab oma eriala või sellele lähedase eriala esmakursuslasi õpingute alustamisel kõrgkoolis. Tuutori poole võid pöörduda igas olukorras – ta aitab kõrgkoolieluga kohaneda, selgitades õppekorralduse põhitõdesid ning andes nõu, kust vajalikku informatsiooni hankida ja kellelt edasist abi otsida.
Vaata tuutorite infot siit

 


Psühholoogiline nõustamine
Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on toetada üliõpilasi nii õppimises kui ka isiklikus elus ette tulevate raskustega toime tulekul. Nõustaja aitab teadvustada ja sõnastada probleemi olemust ja koostöös nõustatavaga püütakse leida parim lahendus. Loe psühholoogilise nõustamise kohta lähemalt siit

 


Karjäärinõustamine
Karjäärispetsialist toetab sinu teadlikke karjäärivalikuid ja -otsuseid ning nende elluviimist. Karjäärinõustaja saab aidata enda tundmaõppimisel, isiksuseomaduste ja võimete analüüsimisel, karjääri kujundamise plaanide tegemisel ning tööotsimisoskuste arendamisel. Vaata lähemalt siit

 


Erivajadusega üliõpilaste nõustamine
Toetame üliõpilasi, kelle erivajadus on tingitud puudest ning kes seetõttu vajavad kõrvalabi, juhendamist, erivahendeid või -tingimusi. Erivajadusega üliõpilasi toetatakse sisseastumisel, õppetöös osalemisel ning eksamite ja arvestuste sooritamisel.
Uuri erivajadusega üliõpilaste toetamise võimaluste kohta siit

  • Jaga: