Prindi

Õpinõustamine

Õpinõustamise käigus leitakse lahendused üliõpilaste õppetööga seotud küsimustele. Õpinõustamise eesmärgiks on toetada üliõpilasi nende õpingutes. Tudengeid nõustavad õppekavajuhid, õppekorralduse spetsialistid ja instituutide juhiabid.

  1. Millistes küsimustes pöörduda õppekorralduse spetsialisti poole ja kust neid leida?

Õppekorralduse spetsialistid asuvad kvaliteedi- ja  analüüsiosakonnas (ruum 102, Mõdrikul ruum A205). Õppekorralduse spetsialistid nõustavad tudengeid õppetöö korralduslikes küsimustes (õpingukava, tõendite taotlemine, akadeemiline puhkus jm). Küsimuste korral kirjuta e-posti aadressil ope@tktk.ee.

Tunniplaani ja välisõpingute kavandamisel saad abi õppeosakonnast

2. Kes on õppekavajuht, mida ta teeb ja kust teda leida?

Õppekava juhi poole pöördu siis, kui vajad abi seoses õppekava täitmisega tekkinud küsimustele vastuste leidmisel, nt valikainete valimine, kohustuslikud eeldusained ja varasemate õpingute arvestamine. Oma aine raames nõustavad üliõpilasi kõik TTK õppejõud. 

Instituutide juhiabide ja õppekavajuhtide kontaktid – vaata allpool

3. Kes on VÕTA nõustaja, mida ta teeb ja kust teda leida?

Igal õppekaval on oma VÕTA nõustaja-hindaja, kelle toel saavad üliõpilased vormistada taotluse varasemate õpingute ja töökogemuse kaudu läbitud õpingute arvestamiseks.

VÕTA nõustaja poole pöördu siis, kui vajad abi seoses:

  • oma võimaluste täpsustamisega VÕTA taotlemisel;
  • taotlemise protsessiga (VÕTA kord ja tingimused);
  • oma tegelike teadmiste ja oskuste kaardistamise ja selgemini sõnastamise ning eneseanalüüsiga;
  • taotlemise protsessis tõendusmaterjali kogumisega;
  • taotluse koostamise ja esitamisega (taotlusvormid).

Juhend

Kontaktid


Nõustajate kontaktid instituutides

 

Arhitektuuriinstituut

Õpinõustamine
Instituudi juhiabi Kristina Aimla (kristina.aimla(ät)tktk.ee)

Õppekava nõustamine
Rakendusarhitektuur
Arhitektuuriinstituudi direktor, õppekava juht lektor Hindrek Kesler (hindrek.kesler[ät]tktk.ee)


Ehitusinstituut

Õpinõustamine
Instituudi juhiabi Marje Asper (marje.asper(ät)tktk.ee)

Õppekava nõustamine
Hoonete ehitus
Õppekava juht juhtivlektor Anti Hamburg (anti.hamburg[ät]tktk.ee)
Õppekava lektor Anneli Ramjalg (anneli.ramjalg[ät]tktk.ee)

Kinnisvara korrashoid
Õppekava juht lektor Leena Paap (leena.paap(ät)tktk.ee)

Rakendusgeodeesia
Õppekava juht juhtivlektor Raivo Ranne (raivo.ranne[ät]tktk.ee)

Teedeehitus
Õppekava juht professor Tarvo Mill (tarvo.mill[ät]tktk.ee)


Logistikainstituut

Õpinõustamine
Instituudi juhiabi Marju Viitmann (marju.viitmann(ät)tktk.ee)

Õppekava nõustamine
Transport ja logistika
Õppekava juht lektor Kati Nõuakas (kati.nouakas[ät]tktk.ee)

Transpordi- ja liikluskorraldus
Õppekava juht lektor Sven Kreek (sven.kreek[ät]tktk.ee)

Ostu- ja hankekorraldus
Õppekava juht professor Eduard Ševtšenko (eduard.sevtsenko[ät]tktk.ee)


Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut

Õpinõustamine
Instituudi juhiabi Helina Prints (helina.prints(ät)tktk.ee)

Õppekava nõustamine
Keskkonnatehnoloogia ja –juhtimine
Õppekava juht lektor Oliver Kalda (oliver.kalda[ät]tktk.ee)

Tootmine ja tootmiskorraldus
Õppekava juht, lektor Lea Murumaa (lea.murumaa[ät]tktk.ee)
Tööstustehnoloogia suund
Tööstustehnoloogia ja turunduse õppekava juhi kt, külalisõpetaja Anna Truver (anna.truver[ät]tktk.ee)

Õppekava nõustamine
Moetööstus
Rõivaste tehniline disain
Õppesuuna juht lektor Teele Peets (teele.peets[ät]tktk.ee)

Tehnoloogia ja tootearendus
Õppesuuna juht lektor Merje Beilmann (merje.beilmann[ät]tktk.ee)

Ressursikorraldus
Õppesuuna juht, tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi direktor Evelin Vaab (evelin.vaab[ät]tktk.ee)


Tehnikainstituut

Õpinõustamine
Instituudi juhiabi Kaja Lattu (kaja.lattu[ät]tktk.ee)

Õppekava nõustamine
Autotehnika
Õppekava juht lektor Henri Vennikas (henri.vennikas[ät]tktk.ee)

Elektritehnika
Õppekava juht lektor Kristo Vaher (kristo.vaher[ät]tktk.ee)

Masinaehitus
Õppekava juht lektor Tavo Kangru (tavo.kangru[ät]tktk.ee)

Robotitehnika
Õppekava juht lektor Samo Saarts (samo.saarts[ät]tktk.ee)


Teenusmajanduse instituut

Õpinõustamine

Õppekorralduse spetsialist Pille Koit (pille.koit[ät]tktk.ee)

Õppekava nõustamine
Juhiabi 
Õppekava juht lektor Tiia Murulaid (tiia.murulaid[ät]tktk.ee)

Kaubandusökonoomika
Õppekava juht lektor Heve Kirikal (heve.kirikal[ät]tktk.ee)

Majandusarvestus
Õppekava juht õppekorralduse juhtivspetsialist Reet Niilus (reet.niilus[ät]tktk.ee)

Majandusinfosüsteemide korraldamine, Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine
Õppekavade juht lektor Heli Freienthal (heli.freienthal[ät]tktk.ee)

Sotsiaaltöö
Õppekava juht lektor Helen Kool (helen.kool[ät]tktk.ee)

Ärijuhtimine
Õppekava juht lektor Virve Transtok (virve.transtok[ät]tktk.ee) 


  • Jaga: