Prindi

VÕTA

VÕTA tähendab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmisena. Taotlemisel on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga ja vastavus kutsestandardile. Arvestada saab ainult selliseid pädevusi, mis vastavad õppekava ja arvestatava aine või mooduli õpiväljunditele. VÕTA abil saab õppekavas mõne aine või mooduli arvestada varasemate õpingute põhjal, kui samasisuline kursus on läbitud mõnes teises haridusasutuses või täienduskoolitusel.

Enne varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotlemist peab taotleja tegema eneseanalüüsi ning koostama ja koguma tõendusmaterjali. VÕTA taotlus tuleb teaduskonna VÕTA komisjonile esitada läbi õppeinfosüsteemi.

VÕTA kord
Õppekulude osalise hüvitamise määrad (alates 01.09.2016)


  • Jaga: